(Jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-09
De jeugdzorg hanteert een leeftijdsgrens van 18 jaar. Op verzoek van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin onderzocht het Verwey-Jonker Instituut hoe de hulpverlening verloopt aan jongeren uit de jeugdzorg van 18-23 jaar. Klopt het dat de zorg aan deze groep hapert?

De ervaringen van jongeren en hulpverleners bevestigen dat de leeftijdsgrens binnen de jeugdzorg problemen oplevert. Weinig jongeren van 18 jaar en ouder krijgen nog (verlenging of hervatting van) jeugdzorg. Dat raakt vooral de groep die nog niet in staat is om zelfstandig te functioneren. Uit het onderzoek blijkt dat het hulpverleningsaanbod ontoereikend is en dat het vaak ontbreekt aan de juiste expertise om jongeren tussen 18 en 23 jaar te begeleiden. Het vrijwillige karakter van de jeugdhulpverlening na 18 jaar, een slechte aansluiting tussen jeugd- en volwassenenzorg en onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden leiden ertoe dat 18- tot 23-jarigen niet de begeleiding krijgen die zij nodig hebben. De onderzoeksuitkomsten zijn uitgewerkt in enkele aanbevelingen aan het programmaministerie voor Jeugd en Gezin.

Onderzoekers

Met medewerking van

Thema's

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: