Ervaringskennis en -deskundigheid inzetten in jeugdhulp

Inzichten vanuit theorie en praktijk
PublicatiesGepubliceerd op: 20-12-23
De inzet van ervaringskennis en -deskundigheid in de jeugdhulp is vaak nog onvoldoende georganiseerd. Hierdoor blijft het potentieel van ervaringsdeskundigen onderbenut. Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigen in de jeugdhulp. In deze publicatie geven we handvatten voor gemeenten en maatschappelijke organisaties om ervaringsdeskundigen duurzaam in te zetten: welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig?

In het rapport geven we een overzicht van de inzichten uit theorie en praktijk in de jeugdhulp. We gaan in op de toegevoegde waarde van ervaringskennis en -deskundigheid. We zetten uiteen welke randvoorwaarden belangrijk zijn bij het inzetten van ervaringsdeskundigheid, en hoe je deze inzet duurzaam en blijvend kan maken.

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: