Inzichten en lessen uit anderhalf jaar particuliere opvang van Oekraïense ontheemden

Opvangen doe je niet alleen!
PublicatiesGepubliceerd op: 05-12-23
Twintig procent van de Oekraïense ontheemden werd medio 2023 particulier opgevangen of heeft zelfstandig onderdak gevonden. Particuliere opvang is onmisbaar gebleken, alhoewel het aantal Oekraïense ontheemden dat op deze manier wordt opgevangen afneemt. Bij de particuliere opvang zijn, naast gasthuishoudens en gasten ook andere personen en organisaties betrokken, zoals maatschappelijke organisaties en vrijwilligers(organisaties) die zich over de praktische ondersteuning van het gasthuishouden én gasten ontfermen. In sommige gevallen is ook de gemeente actief betrokken. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst opnieuw een beroep zal worden gedaan op particulier initiatief bij de opvang van vluchtelingen.

KIS deed daarom onderzoek naar de inzichten en lessen uit de particuliere opvang van Oekraïense ontheemden de afgelopen anderhalf jaar. In dit onderzoek brengen we de ervaringen met particuliere opvang van Oekraïense ontheemden in beeld, en belichten we vijf verschillende particuliere opvanginitiatieven van Oekraïense ontheemden toe. We zijn daarvoor in gesprek gegaan met initiatieven in Bronckhorst, Kampen, Nunspeet, Twente, en Rotterdam.

Aan de hand van de deskreview en de vijf casussen trekken we geleerde lessen rondom de volgende thema’s:

  • Coördinatie van opvang door particulieren.
  • Matching van opvang.
  • Communicatie ondersteuning gasthuishoudens.
  • Rol van de gasthuishoudens.
  • Tijdelijkheid van opvang.

Naast het rapport hebben we een two-pager ontwikkeld waarbij de verschillende tips en lessen overzichtelijk uiteengezet worden.

ISBN 978-94-6409-267-7
30 pag.
2023

Download via www.kis.nl

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: