Intersectionaliteit in de praktijk van pedagogische professionals en instituties

Een verkenning van literatuur
PublicatiesGepubliceerd op: 05-12-23
KIS deed onderzoek naar intersectionaliteit: de wisselwerking tussen kenmerken die kunnen bijdragen aan verschillen in (machts)ongelijkheid en privilege, zoals gender, huidskleur, etniciteit, klasse, leeftijd of validiteit. De intersecties tussen deze kenmerken kunnen een grote impact hebben op de ontwikkeling(skansen) van kinderen en ook op ouders als opvoeders. Daarom is het toepassen van de ‘intersectionele lens’, in de pedagogische praktijk belangrijk. Wat betekent intersectionaliteit voor het dagelijkse werk van pedagogische professionals en voorzieningen? KIS onderzocht het in een literatuurstudie.

We maken in deze studie een eerste aanzet voor de vertaling van het begrip intersectionaliteit naar de pedagogische praktijk. We gaan daarbij ook specifiek in op de positie van vaders als opvoeder in het gezin en de betekenis daarvan voor pedagogische professionals. In 2024 gaat KIS verder met de vertaling naar de praktijk samen met een netwerk van koplopers rond vaderschap.

ISBN 978-94-6409-247-9
23 pag.
2023

Download via www.kis.nl

Thema's

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: