Inburgering van dove en blinde statushouders

Een verkenning van uitdagingen en kansen in het nieuwe inburgeringsstelsel
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 22-03-21
Op dit moment worden verreweg de meeste statushouders met een ernstige zintuigelijke (auditieve of visuele) beperking op medische gronden ontheven van de inburgeringsplicht. Hiermee vervalt echter ook de mogelijkheid die inburgering biedt op meedoen in de samenleving.

Dit terwijl ondersteuning bij het leren van Nederlands en het wegwijs worden in Nederland juist ook voor dove en blinde statushouders belangrijk is om volwaardig mee te kunnen doen. In het nieuwe inburgeringsstelsel dat januari 2022 zal ingaan, staat dat nieuwkomers ‘op maat’ inburgeren, passend bij hun situatie en mogelijkheden. KIS onderzocht de uitdagingen en kansen bij inburgering van blinde en dove statushouders in dit nieuwe stelsel.

We voerden een beknopte inventarisatie uit en organiseerden samen met Koninklijke Visio en Kentalis een expertmeeting met gemeenten, maatschappelijke organisaties en experts. De resultaten hiervan staan in deze verkenning. De verkenning is bedoeld voor gemeenten, aanbieders en kennisinstituten die betrokken zullen zijn bij de invulling van het inburgeringsaanbod voor inburgeraars met een zintuigelijke beperking.

ISBN 978-94-6409-055-0
14 pag.
2021

Download via KIS

Met medewerking van

 • T. Campbell

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Inburgering nieuwkomers

  De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp -met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek- te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen vooral onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: