Hoe specifiek is regulier beleid (en andersom)?

Een inventarisatie van de specifieke inspanningen en recente resultaten van de tweeëntwintig gemeenten van het Samenwerkingsverband Marokkaans-Nederlandse risicojongeren.
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-11
In de notitie van Marion Vijghen ‘Hoe specifiek is regulier beleid (en andersom)’? staat welke inzet de 22 gemeenten die zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband, hebben geleverd voor de Marokkaans-Nederlandse doelgroep. De ambitie is dat de structurele oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse jongeren bij schooluitval, werkloosheid, overlast en criminaliteit wordt gekeerd. Het Verwey-Jonker Instituut heeft de inspanningen afgezet tegen de knelpunten en aanbevelingen uit een eerdere analyse: Gemeentelijk beleid voor Marokkaans- Nederlandse jongeren (Vandenbroucke et al., 2008).

Wat hebben de gemeenten in de afgelopen twee jaren geleerd over (de effectiviteit van) hun inzet en hoe ze denken de positieve elementen vast te houden indien de inspanningen op doelgroepniveau (moeten) worden omgezet naar een reguliere aanpak?

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: