Het prototype triage-instrument 0.6 in de praktijk. De belangrijkste bevindingen in het kort

De belangrijkste bevindingen in het kort
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 09-10-18

Een triage-instrument biedt professionals aanknopingspunten om te beoordelen welke spoed en welke expertise nodig is om in te grijpen in geval van huiselijk geweld. In 2014 is er een prototype triage-instrument ontwikkeld voor Veilig Thuis. Dit als onderdeel van het handelingsprotocol dat de basis vormde voor de organisatie van Veilig Thuis bij haar start in 2015. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde het gebruik van het Triage instrument bij acht Veilig Thuis organisaties.

We gingen ten eerste op een systematische manier na of het instrument op de juiste wijze werd gebruikt. Wat ging goed, en wat ging (nog) minder goed bij het gebruik in de praktijk? Ook onderzochten we hoe betrokken uitvoerders en deelnemers het gebruik van het instrument ervoeren. Tenslotte onderzochten we het instrument op betrouwbaarheid, validiteit en gebruikersvriendelijkheid. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie is het prototype aangepast. In 2018 is het aangepaste triage-instrument in alle Veilig Thuis organisaties geïmplementeerd. In deze notitie staan de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Thema's