Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-08

Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren

Bestellen onder nummer 2008-4:
Bibliotheek WODC, kamer TN-3A03
F: (070) 370 45 07
E: l.h.bosma@minjus.nl
I: www.wodc.nl

Eindredactie:
D. Brons, N. Hilhorst, F. Willemsen
Auteur Deel IV: Trees Pels

Naar publicatie op WODC

2008

210 pag.

Dit rapport gaat over theorieën die ten grondslag liggen aan effectieve interventies, over mechanismen die zorgen dat interventies werken in het tegengaan van criminaliteit (en het voorkomen van recidive) en over contexten waarbinnen mechanismen al dan niet werkzaam zijn. Nederlandse jongeren van Marokkaanse herkomst zijn, naast onder meer jongeren van Antilliaanse herkomst, relatief sterk vertegenwoordigd in de criminaliteitcijfers. Vaak wordt er gewezen op kenmerken als sociaal-economische achterstand van een deel van de populatie of op culturele factoren die samenhangen met dit probleem. Dat er sprake is van samenhang tussen criminaliteit en bovengenoemde kenmerken zegt echter nog niet veel over een causale relatie tussen beide. Of door het beïnvloeden van deze factoren de criminaliteit daalt, is ook niet a-priori evident. Een bredere kennis over oorzaken van criminaliteit is kortom noodzakelijk. Dit rapport beoogt daar aan bij te dragen.

Onderzoeker Trees Pels is de auteur van Deel IV: Aandachtspunten voor preventie van marginalisering van jongens van Marokkaanse afkomst.

Â

Â

Â

mailto:l.h.bosma@minjus.nl, http://www.wodc.nl

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: