Medewerkers

Em. prof. dr. Trees Pels

Functie: Senior onderzoeker; Adviseur thema diversiteit
E-mail: tpels@verwey-jonker.nl

Onderzoeksgroep: Jeugd, opvoeding en onderwijs

Onderzoeksthema's: Diversiteit, Opvoeding

Em. prof. dr. Trees Pels is sinds 2002 werkzaam als senior onderzoeker en adviseur van de Themagroep Multiculturele Vraagstukken. Zij studeerde Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1991 in Leiden op een proefschrift over de opvoeding en educatie van Marokkaanse en autochtoon Nederlandse kleuters in het gezin en op school. Trees was sinds 1977 achtereenvolgens werkzaam bij de Raad voor het Jeugdbeleid, de Averroès Stichting en de universiteiten van Amsterdam, Leiden en Erasmus/Rotterdam. Zij hield en houdt zich bezig met opvoeding, onderwijs en de ontwikkeling van kinderen uit etnische groepen in Nederland, in informeel en formeel verband.

De wisselwerking tussen gezinnen van nieuwe Nederlanders en instituties voor jeugd en gezin heeft haar bijzondere aandacht, evenals de diversiteit in het jeugdbeleid. Daarnaast betreffen haar studies ook de vrou-wenemancipatie en de rol van de islam in het dagelijks leven van ouders en kinderen. Trees is auteur van vele publicaties op deze terreinen. Recente voorbeelden zijn Opvoeden na partnergeweld en essays over de pedagogische functie van het onderwijs en de motivatie van leerlingen.

Publicaties

Extra publicaties

 • 2018 Pels, T. (2018). 'Help ouders hun kinderen te leren omgaan met pluriformiteit': Afscheidslezing: Het gesprek is een brug'
 • 2016 Van Bergen, D. D., Ersanilli, E. F., Pels, T. V. M., & De Ruyter, D. J. (2016). Turkish-Dutch Youths’ Attitude Toward Violence for Defending the In-Group: What Role Does Perceived Parenting Play?. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology. Advance online publication.
 • 2016 Distelbrink, M., & Pels, T. (2016). Diversiteit in opvoeding en opvoedondersteuning. In: P. Smeyers, S. Ramaekers, R. van Goor en B. van Obbergen (reds). Inleiding in de pedagogiek. Thema’s en basisbegrippen, pp. 137-151. Amsterdam: Boom uitgevers.
 • 2016 Distelbrink, M., & Pels, T. (2016). Wijkteams jeugd: omgaan met (etnische) diversiteit. In: R. Fukkink en R. Oostdam (reds) Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context. Van startbekwaam naar stadsbekwaam, pp. 195-205. Bussum: Coutinho.
 • 2016 Van Mourik, K., Crone, M.R., Pels, T., & Reis R. (2016). Parents' beliefs about the cause of parenting problems and relevance of parenting support: Understanding low participation of ethnic minority and low socioeconomic status families in the Netherlands. Children and Youth Services Review, 6, 345–352.
 • 2016 Verhulp, E. E., Stevens, G. W. J. M., Pels, T. V. M., Van Weert, C. M. C., & Vollebergh, W. A. M.(2016, October 6). Lay Beliefs About Emotional Problems and Attitudes Toward Mental Health Care Among Parents and Adolescents: Exploring the Impact of Immigration. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology. Advance online publication.
 • 2015 Pels, T., Van Rooij, F.B., & Distelbrink, M. (2015). The Impact of Intimate Partner Violence (IPV) on Parenting by Mothers Within an Ethnically Diverse Population in the Netherlands. Journal of Family Violence, 30(8), 1055-1067.
 • 2015 Van Bergen D., Feddes, A.F., Doosje, B., & Pels, T.V.M. (2015). Collective identity factors and the attitude toward violence in defense of ethnicity or religion among Muslim youth of Turkish and Moroccan Descent, International Journal of Intercultural Relations, 47, 89–100.
 • 2015 Distelbrink, M., & Pels, T. (2015). Sekseverschillen, onderwijs, religie in de opvoeding. Bucx, F. & De Roos, S. (Red.) Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen. Een terugblik en verkenning, pp. 103-126. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • 2015 Distelbrink M. & Pels, T. (2015). Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen: Een terugblik en verkenning (pp. 97-118), Den Haag: SCP.
 • 2015 Van Rooij, F.B., Aalken van der Schuur. W., Steketee, M., Mak, J., Pels, T. (2015). Interparental Violence: Similarities and Discrepancies Between Narratives of Mothers and Their Children. Journal of Child and Family Studies.
 • 2014 Pels, T. (2014) Dilemmas of educating Muslim children in the Dutch immigration context. In M. Sedgwick (ed.), Making European Muslims. Religious socialization among young Muslims in Scandinavia and Western Europe, pp. 56-73. New York & London: Routledge.
 • 2013 Bouwstenen voor gemeentelijk preventiebeleid. Signalering, bereik en toeleiding naar hulp bij migrantenjeugd. Presentatie op YouTube van Trees Pels tijdens het festival 'Voor de jeugd', 7 oktober 2013 Westergasfabriek Amsterdam.
 • 2013 Bergen, D. van, & Pels, T. (2013). Goed contact met opvoeder maakt mild. Jeugd en Co, 7(4), 22-23.
 • 2013 Seminar Opvoeden tot sociale verantwoordelijkheid. Videoverslagen Seminar: op zoek naar een nieuwe pedagogische impuls, 28 februari 2013. Op YouTube zijn de videoverslagen beschikbaar van de sprekers Wethouder Burgerschap en Diversiteit van Amsterdam, Andrée van Es, dr. Tjeert Othof (VU), prof. dr. Doret de Ruyter (VU), prof. dr. Hans Boutellier (VU/Verwey-Jonker Instituut) en prof. dr. Trees Pels.
 • 2013 "Liever een dubbele loyaliteit dan de banden verbreken" (Interview met Trees Pels). (2013). Binding, blad over pleegzorg, 17(2), 16-17.
 • 2013 Zonderop, Y. (2013). Kenniswerkplaats Tienplus Amsterdam (Interview met Trees Pels in hoofdstuk 4: Uitdagingen voor coproductie in de sociale sector). In W. Boon & W. Horlings (red.), Kenniscoproductie voor de grote maatschappelijke vraagstukken (pp. 48-52). Den Haag: Rathenau Instituut.
 • 2012 Pels, T. (2012). Diversiteit en de pedagogische functie van het onderwijs. Pedagogiek, 32(2), 180-196.
 • 2012 Pels, T., & Distelbrink, M. (2012). Vaderschap in de literatuur. In T. Pels, S. Ketner, & P. Naber (red)., Een vader is meer dan 100 meesters: Versterken van vaderschap in Amsterdam (Kenniswerkplaats Tienplus) (pp. 23-24). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • 2012 Pels, T., & Ruijter, D.J. de. (2012). The Influence of Education and Socialization on Radicalization: An Exploration of Theoretical Presumptions and Empirical Research. Child and youth Care Forum, 41(3), 311-325.
 • 2012 Pels, T., & Boutellier, H. (2012). Pedagogisch beleid met ruimte voor zelfsturing. In H. Jumelet & J. Wenink (red.), Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk (pp. 59-71). Amsterdam: SWP (http://zorgvooronszelf.swpbook.com/).
 • 2012 Distelbrink, M., & Pels, T. (2012). Pedagogische ondersteuning en de spilfunctie van het CJG: Uitdagingen voor gemeenten en professionals. Pedagogiek, 32(1), 67-81.
 • 2012 Doornenbal, J., & Pels, T. (2012). Hét gezin bestaat niet. In J. Hermes, P. Naber, & A. Dieleman (red.), Leefwerelden van jongeren: Thuis, school, media en populaire cultuur (pp. 49-71). Bussum: Coutinho (tweede, herziene druk).
 • 2011 Pels, T. (2011). Wat vindt...Trees Pels: Een positief opvoedingsklimaat stimuleren én diversiteitsgevoelig werken. SO&T Nieuwsbrief, 2(3), 4.
 • 2011 Pels, T. (2011). Opvoeding, ouderschap en etniciteit:. In N. Duits & J.A.C. Bartels (red.), Handboek Jeugdpsychiatrie en Recht: Wetgeving, zorgveld en praktijk (pp. 39-46). Assen: Van Gorcum.
 • 2011 Pels, T., & Ruijter, D.J. de. (2011). The influence of education and socialization on radicalization: An exploration of theoretical presumptions and empirical research. Child and youth care forum, Online first (DOI: 10.1007/s10566-011-9155-5).
 • 2011 Pels, T., & Ruyter, D.J., de. (2011). De relatie tussen opvoeding, socialisatie, ontwikkeling en radicalisering: Overzicht van en hiaten in de beschikbare kennis. Pedagogiek, 31(2), 117-133.
 • 2011 Pels, T., Steketee, M., & Lünnemann, K. (2011). Deel IV: Conclusies en beleidsimplicaties. In T. Pels, K. Lünnemann, & M. Steketee (red.), Opvoeden na partnergeweld: ondersteuning van moeders en jongeren van diverse afkomst (pp. 185-228). Assen: Van Gorcum. 
 • 2011 Pels, T., Distelbrink, M., Tan, S., & Lünnemann, K. (2011). Deel II: De moeders. In T. Pels, K. Lünnemann, & M. Steketee (red.), Opvoeden na partnergeweld: ondersteuning van moeders en jongeren van diverse afkomst (pp. 39-125). Assen: Van Gorcum.
 • 2011 Lünnemann, K., Pels, T., & Tan, S. (2011). Deel I: Het onderzoek. In T. Pels, K. Lünnemann, & M. Steketee (red.), Opvoeden na partnergeweld: ondersteuning van moeders en jongeren van diverse afkomst (pp. 1-38). Assen: Van Gorcum.
 • 2011 Veen, V.C., Stevens, G.W.J.M., Doreleijers, T.A.H., Dekovic, M., Pels, T., & Vollebergh, W.A.M. (2011). Ethnic differences in the mother-son relationship of incarcerated and non-incarcerated male adolescents in the Netherlands. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 5(1), 23. Ontleend aan http://www.capmh.com/content/5/1/23  
 • 2010 Keulen, A. van, Beurden, A. van, & Pels, T. (2010). Van alles wat meenemen: Diversiteit in opvoedingsstijlen in Nederland. Bussum: Coutinho. (Derde herziene druk).
 • 2010 Komter, A., Voorpostel, M., & Pels, T. (2010) Not Accepted by the Family: "Being Difficult" or "Being Different"? Journal of Family Issues, 32(2), 237-264.
 • 2009 Pels, T. (2009). 'Osman en zijn eer' en 'Eerbaar en autonoom', columns in: J. van der Zwaard, J. Janssen, S. Keuzenkamp en F. Outmany (red.). Dwarse vrouwen. Verbindingen en verbeeldingskracht. Uitgeverij Aksant. Flyer boek
 • 2009 Pels, T. (2009). De vrijwillige inzet van nieuwe Nederlanders. In P. Dekker & J. de Hart (red.), Vrijwilligerswerk in meervoud: Civil society en vrijwilligerswerk 5 (pp. 130-152). Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau SCP / CBS.
 • 2009 Distelbrink, M., Meeuwesen, L., & Pels, T. (2009). Communicatie over opvoedingsdoelen in Marokkaanse en Nederlandse gezinnen: Verslag van een preliminair onderzoek. Kind en adolescent, 30(1), 36-51.Komter, A., Voorpostel, M., & Pels, T. (2009). Niet geaccepteerd door de familie: Een kwestie van 'moeilijk zijn' of 'anders zijn'? Mens en maatschappij, 83(1), 46-72.
 • 2009 Leeman, Y., & Pels, T. (2009). Bürgerschaftliche Erziehung im höllandischen multi-ethnischen Kontext. In K. Sauer & J. Held (red), Wege der Integration in heterogenen Gesellschaften: Studien (pp. 178-192). Wiesbaden: VS Verlag für vergleichende sozialwissenschaften.
 • 2008 Pels, T. (2008). The tension between learning and socializing with peers: Disengagement and pedagogical context in two multi-ethnic junior classes in the Netherlands. In M. Hajer & T. Koole (eds.), Interaction in two multicultural mathematics classrooms: Mechanisms of inclusion and exclusion (pp. 197-235). Amsterdam: Aksant.
 • 2008 Pels, T. (2008). De pedagogische omgeving van nieuwe Nederlanders. In I. Weijers & Ch. Eliaerts (red.), Jeugdcriminologie: Achtergronden van jeugdcriminaliteit (pp. 315-337). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • 2008 Pels, T. (2008). Deel IV: Aandachtspunten voor preventie van marginalisering van jongens van Marokkaanse afkomst. In D. Brons, N. Hilhorst, & F. Willemse (red.), WODC Cahier 2008-4: Het kennisfundament ten behoeve van de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren (pp. 183-199). Den Haag: Ministerie van Justitie / WODC.
 • 2008 Pels, T. (2008). Aandachtspunten voor preventie van marginalisering van jongens van Marokkaanse afkomst.. In D. Brons, N. Hilhorst & F. Willemsen (Red.), Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren (pp. 183-196). Den Haag: WODC.
 • 2008 Pels, T., Gruijter, M. de, & Middelkoop, M. (2008). Evaluatie trainingen Amsterdamse professionals in het herkennen van en omgaan met radicalisering: Eindverslag. Utrecht: FORUM / Verwey-Jonker Instituut.
 • 2008 Pels, T., & Sproet, M. (2008). Opvoedingsondersteuning aan allochtone ouders: Vraag en aanbod. JGZ, Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg, 40(3), 64-66. 
 • 2008 Duyvendak, J.W., Pels, T.,& Rijkschroeff, R., (2008). A multicultural paradise? The cultural factor in Dutch Integration policy. In: J.H. Hochschild, & J.H. Mollenkopf. (2008). Bringing outsiders in. New York: Cornell Unicersity Press.
 • 2008 Gruijter, M. de, & Pels, T. (2008). Evaluatie van het Lesprogramma "Thuis in burgerschap": Sociale integratie en actief burgerschap van Pharos. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. (interne publicatie)
 • 2007 Pels, T. (2007). Sociale cohesie, diversiteit en opvoeding. Inleiding nationaal debat 'Europees jaar voor gelijke kansen voor iedereen'. (VNG, Den Haag, 10 mei 2007). 
 • 2007 Pels, T. (2007, 3 mei). Opvoedcrisis overstijgt niveau van het gezin. De Volkskrant, p. 13.
 • 2007 Pels, T., & Haan, M. de. (2007). Socialization practices of Moroccan families after migration: A reconstruction in an 'acculturative arena'. Young, Nordic journal of youth research, 15(1), 71-91.
 • 2007 Boonstra, N., Distelbrink, M., Gruijter, M. de, & Pels, T. (2007). Allochtone vrouwen willen meer meedoen: Wijkvoorzieningen moeten beter aansluiten. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken TSS, 61(7/8), 8-11.
 • 2007 Demant, F., & Pels, T. (2007). Islam en gender bij Marokkaanse jongeren in Nederland. Pedagogiek, 26(2), 157-171.
 • 2007 Doornenbal, J., & Pels, T. (2007). Hét gezin bestaat niet. In J. Hermes, P. Naber, & A. Dieleman, Leefwerelden van jongeren: thuis, school, media en populaire cultuur (pp. 38-52). Bussum: Coutinho.
 • 2007 Haan, M. de, & Pels, T. (2007). Onderwijs in de toekomst: een pleidooi voor om-scholing. In Onderwijsraad, Alternatieven voor de school (pp. 51-71). Den Haag: Onderwijsraad. Te vinden op: http://www.minocw.nl/documenten/46490b.pdf
 • 2007 Stevens, G.W.J.M., Vollebergh, W.A.M., Pels, T., & Crijnen, A.A.M. (2007). Problem behaviour and acculturation in Moroccan immigrant adolescents in the Netherlands: Effects of gender and parent-child conflict. Journal of Cross-Cultural Psychology, 38(3), 310-317.
 • 2006 Pels, T. (2006). Belachelijk (column). 0/25: vaktijdschrift over jeugdwelzijn, jeugdzorg, jeugdbeleid, 11(10), 11.
 • 2006 Pels, T. (2006). Communicatie in Marokkaanse gezinnen. Lezing bijeenkomst 'De wereld van onze kinderen'. Utrecht, Stichting Al Amal/FORUM, 26-11-2006.
 • 2006 Pels, T. (2006). De Turkse opvoeder (column). 0/25, Vaktijdschrift over jeugdwelzijn, jeugdzorg, jeugdbeleid, 11(8), 11.
 • 2006 Pels, T. (2006). Hart op de tong (column). 0/25:// vaktijdschrift over jeugdwelzijn, jeugdzorg, jeugdbeleid, 11//(9), 11.
 • 2006 Pels, T. (2006). Oranje [column]. 0/25:// vaktijdschrift over jeugdwelzijn, jeugdzorg, jeugdbeleid, 11//(7), 11.
 • 2006 Pels, T. (2006). North Africans: Child rearing in Moroccan families. In M. Dekoviç, T. Pels, & S. Model (eds.), Child rearing in six ethnic families: The multi-cultural Dutch experience (pp. 59-99). Lewiston: Edwin Mellen Press.
 • 2006 Pels, T. (2006). Respect van twee kanten: Socialisatie en lastig gedrag van Marokkaanse jongens. In T. Pels & W. Vollebergh (red.), Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling: Een overzicht van recent onderzoek in Nederland (pp. 143-156). Amsterdam: Aksant.
 • 2006 Pels, T., & Nijsten, C. (2006). Eenheid en diversiteit in opvoeding. In T. Pels & W. Vollebergh (red.), Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling: Een overzicht van recent onderzoek in Nederland (pp. 47-76). Amsterdam: Aksant.
 • 2006 Pels, T., & Vollebergh, W. (red.) (2006). Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling: een overzicht van recent onderzoek in Nederland. Amsterdam: Aksant.
 • 2006 Pels, T., & Vollebergh, W. (2006). Ontwikkeling en opvoeding van allochtone kinderen: Agenda voor de toekomst - Epiloog. In T. Pels & W. Vollebergh (red.), Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling: Een overzicht van recent onderzoek in Nederland (pp. 157-165). Amsterdam: Aksant.
 • 2006 Pels, T., Dekoviç, M., & Model, S. (2006). Cultural diversity and its impact on child rearing and family support. In M. Dekoviç, T. Pels, & S. Model (eds.), Child rearing in six ethnic families: The multi-cultural Dutch experience (pp. 3-23). Lewiston: Edwin Mellen Press.
 • 2006 Pels, T., Distelbrink, M., & Geense, P. (2006). Fatherhood in the migration context: The division of family tasks as perceived by Chinese , Creole-Surinamese and Moroccan fathers in the Netherlands. Paper presented at the 18th IACCP Congress, Spetses/Greece 11-15 july 2006.
 • 2006 Pels, T., Nijsten, C., Oosterwegel, A., Vollebergh, W. (2006). Myths and realities of diversity in child rearing: Minority families and indigenous Dutch families compared. In M. Dekoviç, T. Pels, & S. Model (eds.), Child rearing in six ethnic families: The multi-cultural Dutch experience (pp. 213-245). Lewiston: Edwin Mellen Press.
 • 2006 Dekovic, M. & Pels, T. (2006). Opvoeding in vijf etnische groepen in Nederland. In T. Pels & W. Vollebergh (red.), Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling: Een overzicht van recent onderzoek in Nederland (pp. 33-46). Amsterdam: Aksant.
 • 2006 Dekoviç, M., Pels, T., & Model, S. (eds.) (2006). Child rearing in six ethnic families: The multi-cultural Dutch experience. Lewiston: Edwin Mellen Press.
 • 2006 Dekoviç, M., Pels, T., & Model, S. (2006). Unity and diversity in child rearing: Looking back, looking forward. In M. Dekoviç, T. Pels, & S. Model (eds.), Child rearing in six ethnic families: The multi-cultural Dutch experience (pp. 279-303). Lewiston: Edwin Mellen Press.
 • 2006 Dekovic, M, Have, M. ten, Vollebergh, W.A.M., Pels, T., et al. (2006) The cross-cultural equivalence of parental rearing measure: EMBU-C. European Journal of Psychological Assessment, 22(2), 85-91.
 • 2006 Dekovic, M., Have, M. ten., Vollebergh, W., Pels, T., Oosterwegel, A., Wissink, I., et al. (2006). Meten van opvoeding in autochtone en allochtone gezinnen: Constructequivalentie van de EMBU vragenlijst. In T. Pels & W. Vollebergh (red.), Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling: Een overzicht van recent onderzoek in Nederland (pp. 91-101). Amsterdam: Aksant.
 • 2006 Distelbrink, M., Geense, M., & Pels, T. (2006). Divers vaderschap in 'moederland'. Migrantenstudies, 22(4), 157-171.
 • 2006 Leeman, Y., & Pels, T. (2006). Citizenship education in the Dutch multiethnic context. European education: Issues and studies, 38(2), 65-75.
 • 2006 Meeus, W., Pels, T., & Vollebergh, W. (2006). De oriëntatie van allochtone en autochtone adolescenten op ouders en leeftijdgenoten. In T. Pels & W. Vollebergh (red.), Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling:  Een overzicht van recent onderzoek in Nederland (pp. 77-90). Amsterdam: Aksant.
 • 2006 Stevens, G., Vollebergh, W., Pels, T., Bengi-Arslan, Verhulst, F., & Crijnen, A. (2006). Probleemgedrag van Nederlandse, Marokkaanse en Turkse jeugdigen. In T. Pels & W. Vollebergh (red.), Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling: Een overzicht van recent onderzoek in Nederland (pp. 7-19). Amsterdam: Aksant.
 • 2006 Stevens, G., Vollebergh, W., Pels, T., & Crijnen, A. (2006). Opvoeding en probleemgedrag in Marokkaanse gezinnen in Nederland. In T. Pels & W. Vollebergh (red.), Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling:  Een overzicht van recent onderzoek in Nederland (pp. 117-129). Amsterdam: Aksant.
 • 2006 Stevens, G.W.J.M., Vollebergh, W.A.M., Pels, T.V.M., & Crijnen, A.A.M. (2006). Parenting and internalizing and externalizing problems in Moroccan immigrant youth in the Netherlands [Online First article]. Journal of youth and adolescence. Gevonden 12 september, 2006, op: http://springerlink.metapress.com/content/?k=treespels
 • 2006 Vollebergh, W., & Pels, T. (2006). Ontwikkeling en opvoeding van allochtone jeugdigen: Inleiding. In T. Pels & W. Vollebergh (red.), Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling: Een overzicht van recent onderzoek in Nederland (pp. 1-6). Amsterdam: Aksant.
 • 2005 Pels, T. (2005). De gemeenschapsfunctie van het ROC. Tijdschrift voor schoolorganisatie en onderwijsmanagement voor VO/BVE, 25(144), 3-8.
 • 2005 Pels, T. (2005). Reactie: Geef de ouders maar weer de schuld. TSS tijdschrift voor sociale vraagstukken, 59(11), 34-35.
 • 2005 Pels, T. (2005). Geef de ouders maar weer de schuld: Reactie op Marcia Luyten. Waterstof: nieuwsbrief van Waterland, 2005, 7.
 • 2005 Pels, T. (2005). Disengagement and teacher-student interaction in two Dutch multi-ethnic schools. In W. Herrlitz & R. Maier, Dialogues in and around multicultural schools (pp. 283-297). Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
 • 2005 Pels, T. (2005). Opvoeding in Marokkaanse gezinnen en enkele implicaties voor de multisysteembenadering van jonge delinquenten (Studiedag De Waag / van der Hoeven Stichting, 05-04-2005).
 • 2005 Gruijter, M. de, & Pels, T. (2005). De toekomst van buurtvaderschap: Professionalisering met behoud van zeggenschap. Baarn: Odyssee.
 • 2005 Stevens, G.W.J.M., Vollebergh, W.A.M., Pels, T., & Crijnen, A.A.M. (2005). Predicting internalizing problems in Moroccan immigrant adolescents in the Netherlands. Netherlands Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 40, 1003-1011.
 • 2005 Stevens, G.W.J.M., Vollebergh, W.A.M., Pels, T., & Crijnen, A.A.M. (2005). Predicting externalizing problems in Moroccan immigrant adolescents in the Netherlands. Netherlands Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 40, 571-579.
 • 2005 Stevens, G.W.J.M., Vollebergh, W.A.M., Pels, T.V.M., & Crijnen, A.A.M. (2005). Patronen van acculturatie en probleemgedrag bij Marokkaanse jongeren in Nederland. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 60(5), 163-173.
 • 2004 Pels, T., & Gruijter, M. de (2004). Hoe vergaat het de nazaten van de 'gastarbeiders'? Ontwikkelingen onder Marokkanen in Nederland. Sociologische Gids, 51(1), 53-67.
 • 2004 Pels, T. (2004). Een andere opvoedingsondersteuning voor islamitische ouders. 0/25: tijdschrift over jeugd, 9(5), 18-22.
 • 2004 Pels, T. (2004). Emancipatie en gezin: In alle diversiteit een goed span. Den Haag: Nederlandse Gezinsraad.
 • 2004 Pels, T. (2004). Nabeschouwing: Intermediairs: tussen vraagsturing en bemoeizorg. In E. van Thiel (met nabeschouwing van T. Pels). Pendelaars tussen vraag en aanbod: Focus op de functie intermediair (pp. 88-94). Utrecht: Forum.
 • 2004 Pels, T. (2004). Zorg voor het allochtone gezin: De spanning tussen vraagsturing en beschaving. Tijdschrift voor de Sociale Sector TSS, 58(3), 26-32.
 • 2004 Pels, T. (2004, 29 januari). Allochtone vrouwen emanciperen via gezin. Trouw, 16.
 • 2004 Stevens, G.W.J.M., Pels, T.V.M., Vollebergh, W.A.M., & Crijnen, A.A.M. (2004). Patterns of psychological acculturation in adult and adolescent moroccan immigrants living in the Netherlands. Journal of Cross-Cultural Psychology, 35(6), 689-704.
 • 2004 Vegter, L. (2004). Respect als sleutelwoord: Trees Pels over Marokkaanse jongeren in Nederland. Facta, 12(8), 4-7.