Het is de integrale aanpak die werkt

Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams krachtig
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Met de Buurtteams Krachtig kiest de gemeente Utrecht voor een aanbod van laagdrempelige, generalistische hulp aan mensen in een kwetsbare positie. Dit gebeurt met de inzet van cliënten zelf en hun omgeving, met als beoogd resultaat meer participatie en het verhinderen van verder afglijden. De analyse geeft aan dat de aanpak met de Buurtteams Krachtig mogelijkheden biedt om goedkopere en betere hulp te verlenen.

De integrale manier van werken van de Buurtteams is essentieel om extra kwaliteit te leveren tegen minder kosten. De combinatie van het gebruik van eigen kracht en het eigen netwerk met snel en proactief werken, zonder indicatie, leidt tot effectiviteit. Deze werkzame bestanddelen vragen om optimalisatie, en tegelijkertijd dient er aandacht te zijn voor het beheersen van kostenverhogende factoren.

Zie ook het rapport Goede hulp is veel waard. Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams Jeugd & Gezin

Thema's

  • Buurten en leefbaarheid

    We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: