Handleiding maatwerk voor risicojongeren

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
In de periode van 2009 tot en met 2012 hebben 35 gemeenten met het Rijk samengewerkt om de oververtegenwoordiging van Antilliaans- en Marokkaans-Nederlandse jongeren bij voortijdig schoolverlaten, werkloosheid, uitkeringsafhankelijkheid en criminaliteit terug te dringen.

De gemeenten ontvingen hiervoor geld van het Rijk, tot eind 2012. Wat valt uit de ervaringen te leren? Deze handreiking in de vorm van een e-book biedt handvatten voor diversiteitsproof generiek beleid. Deze zijn ontleend aan de ervaringen in de gemeenten en aan wetenschappelijk onderzoek. Er staan voorbeelden in van aanpakken die goed werken. Verder zijn de effecten van een aantal maatregelen onderzocht. De handleiding gaat ook in op wat we van de afgelopen jaren kunnen leren. Kortom: deze handleiding is een handzaam digitaal hulpmiddel voor gemeenten die een aanpak willen ontwikkelen voor risicojeugd of die hun bestaande aanpak willen versterken.

Tegelijkertijd met de ‘Handleiding maatwerk voor risicojongeren’ is verschenen de ‘Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013’. In dit projectenoverzicht zijn alle projecten voor Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen opgenomen in de 22 gemeenten waarvan een korte beschrijving beschikbaar was.

Zie ook Wegwijzer Jeugd en Veiligheid

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

  Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: