Halt voor jongvolwassenen

Evaluatie pilot Halt 18+
PublicatiesGepubliceerd op: 20-09-21
Een groot deel van de lichte delicten wordt gepleegd door jongvolwassenen, en een pedagogisch georiënteerde afdoening wordt gemist op ZSM, een routeringsoverleg waar het Openbaar Ministerie besluit over de wijze van afdoening in samenwerking met politie, Slachtofferhulp Nederland (SHN), Reclassering (3RO), Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en Halt. Tegen deze achtergrond is de pilot Halt 18+ op ZSM Rotterdam-Rijnmond in november 2019 van start gegaan.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in de uitvoering en mogelijkheden tot doorontwikkeling van de pilot Halt 18+. De evaluatie bestaat uit een literatuuronderzoek naar werkzame elementen van interventies voor jongvolwassenen die vergelijkbaar zijn met Halt 18+ enerzijds en een procesevaluatie anderzijds. De opzet, implementatie en uitvoering van de pilot en het bereik van de pilot (welke jongvolwassenen hebben een Halt 18+ afdoening aangeboden gekregen en afgerond) staan hierin centraal.

Op lange termijn is een wetswijziging noodzakelijk om een pedagogische maatregel voor jongvolwassenen, zoals Halt, buitenstrafrechtelijk mogelijk te maken. Hoe Halt voor jongvolwassenen vorm moet worden gegeven op korte termijn als de pilot wordt doorontwikkeld, is nog geen uitgemaakte zaak, maar het rapport biedt hiervoor verschillende denkrichtingen.

Thema's

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Ondermijning, criminaliteit en veiligheid

  Onderzoek naar ondermijning, criminaliteit en veiligheid is één van de expertisegebieden van het Verwey-Jonker Instituut.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: