Haagse Integratiemonitor 2014

PublicatiesGepubliceerd op: 23-04-14
De Haagse Integratiemonitor geeft inzicht in de ontwikkeling van de diverse migrantengemeenschappen in Den Haag, tegen de achtergrond van het integratiebeleid van de gemeente Den Haag. Hoe ontwikkelen de diverse migrantengemeenschappen zich demografisch en op het punt van onder meer opleiding, arbeidsparticipatie, gezondheid en betrokkenheid bij de samenleving? Wat zijn verworvenheden en belangrijke verschuivingen en welke knelpunten verdienen speciale aandacht? Zijn er verschillen tussen de eerste en tweede generatie zichtbaar?

De Haagse bevolking wordt steeds gemengder. Op veel beleidsterreinen is de positie van migranten nog niet gelijk aan die van autochtone Hagenaars, maar er wordt in opeenvolgende generaties wel vooruitgang geboekt. Na een beschouwing van de bevindingen in het licht van het gevoerde Haagse integratiebeleid besluit de rapportage met aanbevelingen voor het beleid in de toekomst.

Tabellenboek (pdf)

Deel deze publicatie op: