Buurtbewoners en zorgcliënten maken contact via de tuin

Evaluatie over 2015 en 2016
PublicatiesGepubliceerd op: 03-11-17
In 2015 is bij het Oranje Fonds het programma Groen Verbindt gestart. Groen Verbindt is een driejarig programma waarmee het Fonds via buurttuinen sociale samenhang, participatie en leefbaarheid wil versterken.

Vijfentwintig grote projecten krijgen drie jaar lang financiële steun, begeleiding en advies van het Oranje Fonds. Via de tuin stimuleren de projecten contact tussen groepen die elkaar in het dagelijks leven niet zo vaak tegenkomen. Dat wil zeggen, buurtbewoners en cliënten van zorg en opvang. Bijvoorbeeld ouderen in verpleeghuizen, GGZ-cliënten, mensen met een verstandelijke beperking of NAH, daklozen en bewoners van asielzoekerscentra. In deze rapportage onderzoekt het Verwey-Jonker Instituut hoe het deze projecten in het eerste jaar (2016) vergaan is.

Zie ook de publicatie Groen Verbindt: ontmoeting en sociaal contact in de buurttuin

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: