Gezien en gehoord

Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Motto biedt, met de inzet van vrijwilligers, ondersteuning rond zingeving en levensvragen aan ouderen. Ouderen die door eenzaamheid, tegenslagen of andere moeilijkheden behoefte hebben aan een klankbord. Motto is werkzaam in drie delen van Rotterdam: IJsselmonde, Alexander en Hilligersberg-Schiebroek.

De onderzoeksorganisaties Verwey-Jonker Instituut en Ecorys voerden op verzoek van stichting KSA/GCW, de moederstichting van Motto, een onderzoek uit naar de werkwijze, kosten en opbrengsten van het project Motto. Dat leidde tot deze rapportage waarin verteld en geteld wordt hoe het bezoekwerk aan (kwetsbare) ouderen tot een positief maatschappelijk rendement leidt.

De op grond van de beschikbare gegevens opgestelde maatschappelijk rendementsanalyse laat zien dat Motto een positief rendement oplevert op meerdere maatschappelijke velden, zoals gezondheid, zorgconsumptie en persoonlijk welbevinden. Het verhoogde welzijn van de cliënten en hun verhoogde zelfredzaamheid zal hun zorgconsumptie doen afnemen. Daarnaast zijn er nog andere positieve effecten die binnen deze studie niet goed berekend konden worden. Die zullen het totale maatschappelijk rendement nog verhogen. Deze bevinden zich op het vlak van welbevinden van de cliënten, van de vrijwilligers en van familie/vrienden (mantelzorgers) van deze cliënten.

Onderzoekers

Thema's

Deel deze publicatie op: