Gemengd wonen met statushouders

Een onderzoek naar de stek-projecten in Amsterdam
PublicatiesGepubliceerd op: 16-03-20
De Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot is eind 2018 gestart met een gemengd wonen project met statushouders: Stek-Oost in het stadsdeel Oost. In dit woonproject, op een voormalig terrein van voetbalvereniging Zeeburgia, wonen 125 Nederlandse jongeren en 125 jonge statushouders.

Ter ondersteuning van het onderlinge contact zijn er onder andere community builders aangesteld, is er een buddy-systeem opgezet en worden er verschillende activiteiten georganiseerd. In de loop van 2019 heeft Stadgenoot ook twee andere (een stuk kleinere) gemengde woonprojecten met statushouders opgestart: Stek-Zuid en Stek-Noord.

Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut en het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht (Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen) hebben onderzoek gedaan naar (ervaringen met) de totstandkoming van de drie Stek-projecten. Ook hebben zij de ervaringen van bewoners en van professionals van maatschappelijke organisaties die statushouders begeleiden in beeld gebracht. Onderzocht is in hoeverre de (sociale) opzet van de woonprojecten en de aangeboden activiteiten en begeleiding statushouders ondersteunt op hun weg richting integratie en participatie. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in dit rapport. Het rapport eindigt met overkoepelende conclusies. Ook doen de onderzoekers een aantal aanbevelingen.

Niet alleen vormt dit rapport een goede basis voor aanpassingen (ter ondersteuning dan wel ter versterking) van de sociale infrastructuur op de Stek-projecten. Mogelijk biedt het rapport ook relevante aanknopingspunten voor initiatiefnemers en uitvoerders van andere woonprojecten waarbij Nederlandse jongeren samenleven met statushouders.

Onderzoekers

Met medewerking van

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: