Gemengd wonen met statushouders

Een onderzoek naar de stek-projecten in Amsterdam
Publicatie overzichtGepubliceerd op: 16-03-20
De Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot is eind 2018 gestart met een gemengd wonen project met statushouders: Stek-Oost in het stadsdeel Oost. In dit woonproject, op een voormalig terrein van voetbalvereniging Zeeburgia, wonen 125 Nederlandse jongeren en 125 jonge statushouders.

 

Ter ondersteuning van het onderlinge contact zijn er onder andere community builders aangesteld, is er een buddy-systeem opgezet en worden er verschillende activiteiten georganiseerd. In de loop van 2019 heeft Stadgenoot ook twee andere (een stuk kleinere) gemengde woonprojecten met statushouders opgestart: Stek-Zuid en Stek-Noord.

Onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut en het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht (Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen) hebben onderzoek gedaan naar (ervaringen met) de totstandkoming van de drie Stek-projecten. Ook hebben zij de ervaringen van bewoners en van professionals van maatschappelijke organisaties die statushouders begeleiden in beeld gebracht. Onderzocht is in hoeverre de (sociale) opzet van de woonprojecten en de aangeboden activiteiten en begeleiding statushouders ondersteunt op hun weg richting integratie en participatie. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in dit rapport. Het rapport eindigt met overkoepelende conclusies. Ook doen de onderzoekers een aantal aanbevelingen.

Niet alleen vormt dit rapport een goede basis voor aanpassingen (ter ondersteuning dan wel ter versterking) van de sociale infrastructuur op de Stek-projecten. Mogelijk biedt het rapport ook relevante aanknopingspunten voor initiatiefnemers en uitvoerders van andere woonprojecten waarbij Nederlandse jongeren samenleven met statushouders.

met medewerking van:
L. Huijgen
Dr. L. van Doorn

Zie ook: Stadgenoot

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema