Gemeenten leren van elkaar

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-11

Gemeenten leren van elkaar


2011ISBN 978-90-5830-455-1

22 pag. € 7,00

Voorbeelden van lokale netwerken in participatiebeleidBurgers, vooral die met een minimuminkomen, zijn gebaat bij een goede samenwerking tussen hun gemeente en het lokale maatschappelijk middenveld. Deze samenwerking kan tot stand komen via lokale knooppunten of netwerken.


In deze brochure hebben we een aantal voorbeelden van lokale samenwerkingspraktijken rondom armoedebeleid en participatie op een rij gezet. Het gaat om initiatieven en praktijkvoorbeelden die het lokale armoedebeleid verbreden naar participatiebeleid. Zo gaan we bijvoorbeeld in op het Fietsenproject in Schiedam, het Schuldpreventieteam in Alkmaar en de Ruilkring in Oss. Alle voorbeelden in deze brochure zijn ontleend aan gemeenten die in 2010 hebben meegedaan aan de Stedenestafette tegen armoede en sociale uitsluiting.Thema's

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

    Meer over dit thema
  • Inburgering nieuwkomers

    De vraagstukken in de aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel zijn een belangrijke rode draad in onze onderzoeken naar de integratie(kansen) van nieuwkomers in Nederland. We verbinden wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen.

    Meer over dit thema
Delen dit artikel op: