Geboren en getogen 2.0

Onderzoek naar de meervoudige identiteit van jongeren met een migratieachtergrond van de tweede en derde generatie
PublicatiesGepubliceerd op: 16-06-20
Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft onderzoek gedaan naar de meervoudige identiteitsbeleving van jongeren van 16 tot en met 25 jaar met een migratieachtergrond, die in Nederland zijn geboren en getogen (90,4% van de respondenten), ofwel van jongs af aan (voor het zevende levensjaar) in Nederland zijn opgegroeid (9,6%). Voor dit onderzoek hebben 794 jongeren (zie voor de achtergrondkenmerken het eind van deze publicatie) een vragenlijst ingevuld, waarin zij werden bevraagd op hun identiteitsbeleving en sense of belonging (gevoelens van ‘thuishoren’).

Centraal staat hoe jongeren omgaan met hun meervoudige identiteit, hoe dit tot uitdrukking komt in de verschillende leefdomeinen en in hoeverre er een relatie bestaat tussen de beleving van deelidentiteiten en de (algehele) meervoudige identiteit.

Deze publicatie geeft op een bondige manier de resultaten weer en is voor een groot deel beschrijvend van aard. Daarbij doen we per deelidentiteit uitspraken over het verband tussen de meervoudige identiteit. Voor alle statistieken, de exacte cijfers, literatuurverwijzingen en de methode kunt u terecht bij de achtergrondrapportage. Dit onderzoek is een kwantitatief vervolg op het rapport Geboren en getogen uit 2019.

978-94-6409-007-9
15 pagina's
2020

Download via KIS

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: