Factsheet Emotionele problemen van jongeren:

Wat kan de gemeente doen?
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Emotionele problemen zoals angst, teruggetrokkenheid, depressieve gevoelen en psychosomatische klachten worden ook wel internaliserende problemen genoemd. Voor dit type problemen bij jongeren is zeker maatschappelijk gezien minder aandacht dan voor externaliserend probleemgedrag (dat wil zeggen agressief, opstandig en delinquent gedrag).

Het Verwey-Jonker Instituut heeft op basis van een grootschalig onderzoek van de Universiteit Utrecht een plan van aanpak voor gemeenten ontwikkeld. De focus ligt op emotionele problemen van jongeren uit migrantengezinnen. Zij hebben, zo blijkt uit onderzoek, een grotere kans op emotionele problemen dan autochtone jongeren. Toch krijgen zij veel minder professionele hulp.

Dit factsheet somt in het kort de bouwstenen voor gemeentelijk beleid op die niet mogen ontbreken in een plan van aanpak.

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Inburgering nieuwkomers

  Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: