Evaluatie TaalDoen

Duaal programma voor werken en leren voor statushouders in Boxtel en Best
PublicatiesGepubliceerd op: 17-02-21
TaalDoen is een duaal programma dat als doel heeft statushouders met een lage leerbaarheid te ondersteunen bij hun inburgering en participatie. De aanpak is ontwikkeld door de gemeenten Boxtel en Best, samen met het regionale ontwikkelbedrijf WSD. TaalDoen bestaat uit praktische taallessen, een reeks van 26 workshops over leven in Nederland en een lokale taalstage met een taalbuddy. Het Verwey-Jonker Instituut heeft dit programma geëvalueerd.

De evaluatie van TaalDoen is onderdeel van een pilotprogramma van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit programma ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering, die in juli 2021 ingaat. Door deze evaluatie kunnen deze en andere gemeenten inzichten opdoen die van belang zijn voor het ontwikkelen van het beleid op het vlak van inburgering, integratie en participatie van statushouders.

De resultaten van het programma zijn veelbelovend: deelnemers worden geactiveerd en stromen vaak door naar betaald of onbetaald werk, of een opleiding. Deelnemers geven aan dat de praktische invulling van de taallessen goed bij hen past en dat zij door de workshops en de taalstage meer inzicht hebben gekregen in leven en werken in Nederland. In dit rapport gaan we in op de resultaten, werkzame elementen en verbeterpunten die voortkwamen uit de evaluatie. Tot slot geven we een aantal aanbevelingen.

Met medewerking van

 • Emma Zwerus

Thema's

 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: