Evaluatie MBO-jeugdteams Amsterdam

PublicatiesGepubliceerd op: 19-12-16
Sinds begin 2015 kent Amsterdam een MBO-jeugdteam. Dit team – bestaande uit jeugdadviseurs, jeugdartsen en jeugdpsychologen – versterkt de al bestaande begeleiding vanuit de scholen, zoals die wordt geboden door de mentoren, zorgcoördinatoren en specialisten in en om de school. Met de komst van het team wordt beoogd sneller en beter zorg en ondersteuning te bieden aan studenten die dit nodig hebben.

Gemeente en onderwijs financieren dit team gezamenlijk en hebben afspraken vastgelegd in een convenant. Dit rapport bevat de eindevaluatie over de convenantsperiode (2015-2016). Het Verwey-Jonker Instituut presenteert in deze rapportage cijfers en resultaten van interviews die samen inzicht geven in de meerwaarde van het MBO-jeugdteam. De bevindingen laten zien dat de ervaringen met het MBO-jeugdteam positief zijn en dat het team veel studenten ondersteunt. Daarnaast zijn er uiteraard ook verbeterpunten. Op basis van de resultaten zijn verschillende aanbevelingen geformuleerd voor de komende jaren. Deze worden gepresenteerd in dit rapport.

Thema's

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: