Evaluatie effecten CoVa-training Reclassering Nederland

PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07
Dit rapport beschrijft de effecten van de training Cognitieve Vaardigheden (CoVa) die Reclassering Nederland aanbiedt aan gedetineerde en niet-gedetineerde cliënten. De CoVa is een van de acht nieuwe gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen, en is voorlopig erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. De centrale vraagstelling in dit onderzoek betrof het effect van de gedragsinterventie op vier cognitieve vaardigheden van deelnemers: impulsiviteit, probleem oplossen, perspectief nemen, en moreel en kritisch redeneren. Daaraan vooraf ging de vraag welke instrumenten van de CoVa-training geschikt zijn om af te nemen bij deze doelgroep.

Het rapport gaat in op de uitkomsten van de voor- en nameting van de bruikbaarheid van de instrumenten, op de kenmerken van de deelnemers, en op het effect van de interventie. Dat blijkt het meest positief te zijn voor groepen met een hoog risico op recidive. Dat leidt tot aanbevelingen voor manieren om de trainingsresultaten verder te evalueren en monitoren.

Thema's

Deel deze publicatie op: