Evaluatie Basis op Orde

PublicatiesGepubliceerd op: 25-01-18
Gemeente Rotterdam ondersteunt met het project Basis op orde de integratie van nieuwkomers in de stad. De nieuwkomers worden onder andere geïnformeerd over hun rechten en plichten, geschreven en ongeschreven regels, omgangsvormen en het belang van het leren van de Nederlandse taal. Ook worden mensen ondersteund in het vinden van de weg in de stad, het opbouwen van een netwerk en verbindingen leggen in de buurt.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft dit project geëvalueerd. Het doel van deze evaluatie is vooral het bieden van inzicht in de aanpak en het leren ten behoeve van verdere verbetering van de aanpak.

De evaluatie gaat in op het bereik van het project, de uitvoering en de behaalde resultaten. Daarnaast blijkt dat Basis op Orde deelnemers een begin biedt om de stad beter te leren kennen, hun netwerk uit te breiden en hun weg beter te vinden. Daarmee draagt het project bij aan de integratie, zonder dat op alle verschillende aspecten (taal, netwerkvorming, de weg leren kennen in de stad) grote vooruitgang wordt geboekt. Uit ons onderzoek blijkt echter wel dat er verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn in de aanpak. Een belangrijke aanbeveling is bijvoorbeeld om meer aan te sluiten bij de behoeften van de individuele nieuwkomers door maatwerk te leveren.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: