Eindverslag praktijkbegeleiding MBO-arbeidsmarkt interventies

PublicatiesGepubliceerd op: 11-06-24
Binnen het programma Gelijke kansen richting de toekomst van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) wordt onderzocht hoe de overstap van mbo naar arbeidsmarkt beter kan verlopen voor jongeren met een migratieachtergrond, en wat daarvoor nodig is vanuit initiatieven in de praktijk die zich hierop richten. Het Verwey-Jonker Instituut heeft een aantal van deze interventies praktijkbegeleiding gegeven, met als doel hen te helpen doorontwikkelen en nog effectiever te worden in het helpen van jongeren met deze overstap.

De praktijkbegeleiding heeft plaatsgevonden bij drie interventies die deelnemen aan het onderzoeksprogramma Gelijke kansen richting de toekomst, namelijk het KandidatenNetwerk, Link2work en de Training selecteren zonder vooroordelen van het College voor de Rechten van de Mens.

In dit eindverslag:

 • Zetten we uiteen welke mechanismen goed werken voor een succesvolle overstap van het MBO naar de arbeidsmarkt, specifiek voor jongeren met een migratieachtergrond.
 • Geven we een beschrijving van de interventies die we hebben begeleid, bespreken op welke werkzame mechanismen zij inzetten, en beschrijven we kort het proces en de uitkomst van de begeleiding.
 • Reflecteren we op de overkoepelende uitkomsten van de praktijkbegeleiding en op de vraag welke inzichten van waarde kunnen zijn voor andere interventies die inzetten op een succesvolle overstap van het MBO naar de arbeidsmarkt, specifiek voor jongeren met een migratieachtergrond.

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Onderwijs en ontwikkeling

  Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: