Eigen voorzieningen van migranten in het jeugddomein

Een literatuuronderzoek
PublicatiesGepubliceerd op: 24-03-16
Steeds vaker richten migrantengemeenschappen eigen voorzieningen op rond opvoeding, opvang, educatie en zorg voor de jeugd. Deze eigen voorzieningen, al dan niet gestoeld op etnische, culturele of religieuze basis, kunnen zowel kansen als risico’s in zich dragen.

Een van de risico’s zou zijn dat deze voorzieningen ‘parallelle gemeenschappen’ versterken, die weinig op de mainstream samenleving zijn gericht. In deze literatuurstudie gaat Kennisplatform Inclusief Samenleven in op de kansen en risico’s van eigen voorzieningen in het jeugddomein voor de ontwikkelingskansen van kinderen. De studie laat zien dat deze voorzieningen vaak gericht zijn op culturele en religieuze vorming, maar daarnaast (ook) op de mainstream samenleving, en dat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkelingskansen van kinderen. Binnen het kader van de transformatie in het sociale domein, wint ook de samenwerking tussen reguliere organisaties en de eigen voorzieningen aan relevantie.

ISBN 978-90-5830-723-1
24 pag
2016

Download via KIS

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: