Effectief diversiteitsbeleid: tel uit je winst

Een handreiking bij de audit diversiteit
PublicatiesGepubliceerd op: 14-03-16
Steeds meer organisaties zien het belang van diversiteitsbeleid. Met dit instrument kunt u het veranderingsproces in uw organisatie inzichtelijk maken en tips krijgen om een stap verder te komen. De audit bestaat uit 23 stellingen onderverdeeld in vijf categorieën: visie en strategie, leiderschap, personeel, organisatiecultuur en borging. Kennisplatform Inclusief Samenleven heeft deze audit ontwikkeld op grond van de meest recente inzichten uit de literatuur en interviews met experts.

Deze handreiking behoort bij de webapplicatie Audit Diversiteit en is ontwikkeld door het Kennisplatform Inclusief Samenleven een samenwerkingsverband tussen het Verwey-Jonker Instituut en Movisie.

ISBN 978-90-5830-717-0
28 pag
2016

Download via KIS

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

Deel deze publicatie op: