Effectief bereik van alle doelgroepen door jeugdhulp Den Haag

PublicatiesGepubliceerd op: 29-09-16
Bereikt de jeugdhulp in Den Haag alle bevolkingsgroepen even effectief? Deze vraag staat centraal in de verkenning die het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de gemeente Den Haag heeft uitgevoerd.

De transitie en transformatie van de jeugdhulp was mede bedoeld om in de wijken een lagere drempel naar de jeugdhulp te creëren. En om nauw aan te sluiten
op de behoeften van de wijkbewoners. De vraag is of dit ook goed lukt bij moeilijker bereikbare gezinnen met een migratieachtergrond. Zij wantrouwen de jeugdhulp vaak en beschikken over onvoldoende kennis en vaardigheden om zelfstandig hulp te zoeken.

In dit rapport beschrijven we de belangrijkste werkzame elementen om maatschappelijk kwetsbare doelgroepen effectief te bereiken. Tevens geven wij weer in welke mate de jeugdhulp deze doelgroepen tijdig en effectief bereikt. Cijfers over verschillen in gebruik van jeugdhulp naar herkomst zijn op een rijtje gezet en aangevuld met interviews met de jeugdhulp, verwijzers, gespecialiseerde jeugdhulp en migrantenorganisaties. Daaruit concluderen we dat de toegankelijkheid voor deze doelgroepen nog niet optimaal is, en dat er soms grote verschillen zijn tussen de groepen. Om het bereik te verbeteren hebben wij samen met betrokkenen in Den Haag een aantal concrete verbeterpunten geformuleerd.

Zie ook het Dossier Wijkteams via het Kennisplatform Inclusief Samenleven.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: