Een sterke schakel

Verankering van paraprofessionele functies voor allochtone vrouwen - Eindrapportage
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07
Het bereik en de toegankelijkheid van voorzieningen voor nieuwe Nederlanders vormen al lang een hardnekkig probleem. De afstand tussen ‘vraag en aanbod’ is vaak groot. Dat verklaart ook de opkomst van de – vaak als paraprofessional aangestelde – ‘intermediair’. Deze functie blijkt dikwijls een opstap te zijn naar werk voor allochtone vrouwen die kampen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

In opdracht van de Directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderzocht het Verwey-Jonker Instituut de mogelijkheden voor het creëren van paraprofessionele functies, toegespitst op de welzijns- en woningsector. De belangrijkste bevinding is dat de huidige projectmatige aanpak moet worden overstegen. Om paraprofessionele functies structureel te verankeren is het nodig dat de overheid het belang van dit overbruggingswerk erkent, en dat lokale bestuurders hiervoor beleidsverantwoordelijkheid nemen.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: