Een school voor iedereen

Onderzoek naar inclusie in de communicatie en correspondentie van Hogeschool Rotterdam
PublicatiesGepubliceerd op: 02-11-22
Inclusieve communicatie speelt een belangrijke rol in het waarborgen van gelijke kansen in het onderwijs. De Hogeschool Rotterdam wil graag weten hoe inclusief is hun communicatie en correspondentie met betrekking tot afkomst, huidskleur en religie. In dit onderzoek analyseert het Verwey-Jonker Instituut een selectie materialen die aangeleverd zijn door de hogeschool.

De hogeschool heeft als opdracht om elke student op te leiden tot een profes­sional die een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij. Dat gebeurt in Rotterdam, in internationale en grootstedelijke context. In alles wat de hoge­school doet, dient zij uit te gaan van gelijkwaardigheid, het bevorderen van wederzijds respect en emancipatiegericht werken. Met het oog op deze opdracht en in het kader van recente ontwikkelingen in de samenleving en binnen de hogeschool, heeft de hogeschool dit onderzoek laten doen naar de inclusie in haar communicatie en correspondentie. Hoewel de focus lag op inclusie met betrekking tot afkomst, huidskleur en religie, zijn er—op verzoek van de hogeschool—sporadisch ook andere sociale categorieën meegenomen in de analyse, zoals gender, LHBTIQ+ identiteit, en fysieke en mentale beperkingen.

Uit de materiaalanalyse bleek dat, hoewel de hogeschool in sommige materialen al mensen uit verschillende sociale groepen represen­teert, dat dit soms ook op een stereotyperende manier gebeurt. Ook laat de analyse zien dat de combinatie van een inhoudelijke boodschap en beeld een stereotype associatie kan oproepen, en dat het voor het aan het licht brengen van stereotypen nodig is zowel kritisch te kijken naar keuzes in tekst en beeld als ook communicatiematerialen of campagnes rondom een onderwerp in zijn geheel te bekijken. Daarnaast laat de analyse zien dat woord- en terminologie­gebruik nog niet consequent inclusief is.

Onderzoekers

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Onderwijs en ontwikkeling

    Onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We doen onder andere onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en andere partijen betrokken bij jongeren. Ook dragen we graag bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle leerlingen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: