Een goede toekomst

Onderzoek naar een geslaagde trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys
PublicatiesGepubliceerd op: 09-01-23
Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar de ervaringen van jongeren die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting, en hun ouders en betrokken professionals. Dit als deel van een groter onderzoeksproject ‘Een goede toekomst’, gefinancierd door ZonMw.

In dit onderzoeksproject werkten de Hogeschool Leiden, Sterk Huis, Via Jeugd en Fier en het Verwey-Jonker Instituut samen om kennis en praktische handvatten te ontwikkelen om de hulp aan jongeren die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting te verbeteren.

Het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut heeft tot doel om de ervaringen van jongeren, ouders en betrokken professionals met zorgtrajecten in kaart te brengen. Wat zijn vanuit het perspectief van jongeren, ouders en hulpverleners ontwikkelpunten voor een succesvolle trajectbenadering? Het rapport met onze conclusies is te downloaden op deze pagina. Hier vind je ook een oplegger, geschreven door de betrokken partijen, die samen met het rapport gelezen dient te worden.

In het tweede deel van het onderzoek is door Hogeschool Leiden, Sterk Huis, Via Jeugd en Fier een pilot uitgevoerd, waarin potentieel werkzame elementen zijn uitgewerkt en ingezet in de praktijk. Het behoefteonderzoek van het Verwey-Jonker Instituut vormde samen met de oplegger de basis voor deze pilots. Zie de site van ZonMw voor de resultaten van deze onderzoeken.

Thema's

 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Geweld en veiligheid in gezin en relatie is een van onze jarenlange expertises. Lees hier meer over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling, nieuwsberichten en recente publicaties.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: