Een verkenning naar segmentatiemodellen gericht op voorkeuren in burgerschap en participatie

PublicatiesGepubliceerd op: 28-04-20
Om lokale democratie te versterken en burgerparticipatie te stimuleren verdiepen Nederlandse gemeenten zich in burgerschapsstijlen. Er zijn modellen die op verschillende schaalniveaus binnen een land of gemeente een voorspelling geven welke typen burgers in een gebied wonen. De wijze waarop de typen worden ingedeeld en benoemd, verschilt per model.

Voor het programma Democratie in Actie van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben we verkend of en hoe gemeenten met deze modellen werken. De modellen blijken breed ingezet te worden in Nederlandse gemeenten.

Alleen niet vaak met het oog op het vergroten van de participatie van burgers in de lokale democratie. Ze zijn bruikbaar om de inhoud en de toonzetting te bepalen van communicatie-uitingen. Om op deze manier burgers gerichter aan te spreken. Daarnaast kunnen ze worden gebruikt voor het kiezen van een passende participatievorm. De daadwerkelijke beïnvloeding van de mate van participatie van (groepen) inwoners door het gebruik van de segmentatiemodellen is nog onbekend.

Thema's

 • Buurten en leefbaarheid

  We hebben ruime ervaring met onderzoek in wijken. Bewonersinitiatieven, duurzaamheid, jongerenwerk, polarisatie, ondermijning, onderwijs: alles komt samen in de buurt.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: