Duurzame plaatsingen bij werkgevers in de Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

PublicatiesGepubliceerd op: 01-07-24
Bedrijven in Nederland blijven moeite hebben om personeel te vinden. Deze spanning op de arbeidsmarkt heeft grote gevolgen voor het voorzieningenniveau in Nederland. Tegelijkertijd staan er nog veel mensen in een kwetsbare positie aan de kant, zoals statushouders, Oekraïense ontheemden of mensen met een beperking. Hun kans op betaald werk blijft structureel laag. Als het al lukt om werk te vinden, gaat het vaak om tijdelijk werk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het arbeidspotentieel van mensen die nu nog aan de kant staan, duurzaam inzetten?

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht in opdracht van van het Regionaal Werkbedrijf Midden-Gelderland (RWB) wat behoeften van werkgevers in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland zijn als het gaat om het duurzaam aannemen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Wat hebben zij nodig, en hoe kunnen gemeenten hen beter ondersteunen? Wat zijn succesfactoren en uitdagingen bij het plaatsen en behouden van mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt?

In het rapport doen we aanbevelingen om de relatie tussen werkgevers, werknemers en de werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio te verbeteren en zodoende de duurzame inzetbaarheid van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te vergroten.

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  • Sociaal domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: