Dr. Ines Schell-Kiehl

Senior onderzoeker

In een gedigitaliseerde samenleving ligt het voor de hand dat we samen met alle belanghebbenden onderzoeken hoe we digitale technologie kunnen inzetten om bij te dragen aan participatie en een inclusieve maatschappij

Ines Schell-Kiehl
Met veel plezier werk ik sinds oktober 2021 bij het Verwey-Jonker Instituut als senior onderzoeker maatschappelijke participatie. Ik heb ruime ervaring met kwalitatief en kwantitatief onderzoek in de brede context van het sociaal domein in zowel Nederland als Duitsland, vooral op het gebied van maatschappelijke participatie, participatie van jongeren en community care.

Het houdt mij bezig hoe deze thema’s samenhangen met de digitalisering van de samenleving en welke nieuwe vraagstellingen maar ook oplossingen daardoor binnen het sociaal domein ontstaan. Steeds vaker werk ik daarom met behulp van participatief actieonderzoek en ontwerp gericht onderzoek met experts van andere disciplines samen.

Van 2008-2021 heb ik als senior onderzoeker bij het lectoraat Social Work/Saxion gewerkt. Daarvoor was ik van 2001-2008  als onderzoeker en universitair docent aan de faculteit “Bildungswissenschaften” van de Universiteit Duisburg-Essen verbonden.

Ik heb regelmatig lessen onderzoeksmethodologie in de master Health Care & Social Work / Saxion en aan de Universiteit Duisburg-Essen gegeven en studenten in hun (praktijkgericht) onderzoek binnen het sociaal domein begeleid. Ik beschik ook in Duitsland over een breed en relevant netwerk en ben onder andere redactielid van het peer reviewed journal “Der pädagogische Blick”. Der pädagogische Blick (der-paedagogische-blick.eu).

Dr. Ines Schell-Kiehl

Senior onderzoeker

Externe publicaties

 • 2021 Schell-Kiehl, I., Laurens, M., Ketelaar, N. Sommerfeld, P., Hess, N., Bühler, S., Meyer, N., Franz, S. (2021 in review). Impact of the COVID-19 pandemic for the work of Social Workers – a comparison between Germany, Switzerland and the Netherlands. Journal of Comparative Social Work, special issue on Social Work in the time of COVID-19.
 • 2021 Kariotis, T., Schell-Kiehl, I., Reimers, L., Ent, H. v/d, Veen, M. van, Gramberg, P., & Klein, A. (2021 in press). Empowered by Augmented Reality: Exploring what value AR can add to Photovoice in Community Development Work. In: Wahle, J., Schell-Kiehl, I., & Damberger, Th. (2021 in press).Pädagogik, Soziale Arbeit und Digitalität. Weinheim: BeltzJuventa.
 • 2021 Schell-Kiehl, I., & Swart, J. de (2021 in press). Mediatisierte Lebenswelten? Die Bedeutung digitaler Medien für die Lebenswirklichkeit Jugendlicher. In: Wahle, J., Schell-Kiehl, I. & Damberger, Th. (2021 in press). Pädagogik, Soziale Arbeit und Digitalität. Weinheim: BeltzJuventa.
 • 2021 Schell-Kiehl, I., & Meyer, N. (in press). Armut, prekäre Arbeitsverhältnisse und Erwerbslosigkeit. Der pädagogische Blick. Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis in pädagogischen Berufen (1/2022) (Editors)
 • 2021 Schell-Kiehl, I., & Klein Braskamp, D. (2021). Over de invloed van het wijkteam bij online contact. Ervaringen uit de praktijk met blended hulpverlening.
 • 2021 Schell-Kiehl, I. (2021). Bouwen aan relaties. Positieve elementen van werken in Corona tijd.
 • 2021 Wahle, J., Schell-Kiehl, I., & Damberger, Th. (2021). Pädagogik, Soziale Arbeit und Digitalität. Weinheim: BeltzJuventa (2021 in press) (Editors)
 • 2021 Schell-Kiehl, I., & Laurens, M. (2021). Even niet aan zet – tijd om op ongelijkheden te wijzen. Werkplaatsen Sociaal Domein magazine, p. 6-9.
 • 2020 Schell-Kiehl, I. & Swart, J. de (2020). Doing Society – Social participation of youngsters in a rural area of Germany, Proceedings of the VIII ICSSW 2019: The Challenges of Democracy: Making Society in Times of Individualization, 343-354.
 • 2020 Schell-Kiehl, I., Gramberg, P., & De Swart, J. (2020). Stärkung der gesellschaftlichen Partizipation von Langzeitserwerbslosen. Eine neue Herangehensweise in den Niederlanden. In: Steckelberg, Ch., & Thiessen, B. (Hrsg.), Wandel der Arbeitsgesellschaft. Soziale Arbeit in Zeiten von Globalisierung, Digitalisierung und Prekarisierung. Theorie, Forschung und Praxis der Sozialen Arbeit, Band 21. Opladen, Berlin & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
 • 2020 Damberger, Th. Schell-Kiehl, I., & Wahle, J. (eds.) (2020). Digitality as an element of education! Structural changes and new challenges. Der pädagogische Blick. Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis in pädagogischen Berufen, 28 (3). (Editors)
 • 2020 Schell-Kiehl, I., Rest, E., van & Vos, E. (2020). Sociaal werkers hebben zorgen over meer beeldbellen. In: socialevraagstukken (online magazine).
 • 2020 Schell-Kiehl, I., Buschle, Chr., & Meyer, N. (2020). Supranationale Effekte der Corona-Pandemie auf die Soziale Arbeit. Ein Vergleich zwischen Deutschland und den Niederlanden. Forum Sozial 2/2020, 17-22.
 • 2019 Schell-Kiehl, I., Ketelaar, N., & De Swart, J. (2019). Jongeren met een handicap zijn extra kwetsbaar voor cyberpesten. Sociale Vraagstukken, (2) 2019.
 • 2019 Schell-Kiehl, I. , Ketelaar, N., & De Swart, J. (2019). Cybermobbing als Herausforderung für die Soziale Arbeit. MERZ, (1) 2019.
 • 2016 Schell-Kiehl, I. (2016). Wirkungsforschung am Beispiel einer Re-Integrationsmaßnahme für (Langzeit-)Erwerbslose in Enschede – ‚Kein Mann über Bord‘? In B. Thiessen und St. Borrmann (eds.), Wirkungen Sozialer Arbeit. Potentiale und Grenzen der Evidenzbasierung für Profession und Disziplin. Theorie, Forschung und Praxis Sozialer Arbeit, Band 12. Opladen, Berlin & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
 • 2015 Schell-Kiehl, I. (2015). Technologien in der Sozialen Arbeit.Der pädagogische Blick. Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis in pädagogischen Berufen, 23(3), 131-133. (Editor)
 • 2015 Schell-Kiehl, I. (2015). Volksuniversiteiten, ROC’s und der offene Markt – Erwachsenenbildung in den Niederlanden in Bewegung. In B. Mölders und N. Justen (eds.), Professionalisierung und Erwachsenenbildung. Selbstverständnis, Entwicklungslinien, Herausforderungen. Opladen, Berlin & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
 • 2015 Schell-Kiehl, I., Slots, L., & Holsbrink-Engels, G. (2015). Activering – Casestudy naar een activeringsprogramma voor langdurig werkloze mannen. Maatwerk 2, 31-33.
 • 2014 Schell-Kiehl, I., Slots, L., & Holsbrink-Engels, G. (2014). Hoe ervaren bijstandsgerechtigden re-integratietrajecten. De kloof tussen leefwereld en systeemwereld. Sozio, 3, 33-35.
 • 2013 Schell-Kiehl, I., Holsbrink-Engels, G., Gülker-Alsmeier, G., & Joppich, A. (2013). „Lebensphase Jugend“ in der Grafschaft Bentheim. Das Zusammenspiel von Forschung und Praxis zur Stärkung der Jugendlichen. Nordhorn: Bentheimer Jahrbuch 2014, 259-266.
 • 2013 Bussel, van M. Schell-Kiehl, I. (2013). Ines Schell-Kiehl over het Mehrgenerationenhaus „Jongeren en ouderen helpen elkaar”. Zorg en Welzijn, 10, 26-28.
 • 2012 Schell-Kiehl, I., & Engelbertink, M. (2012). Onderzoeksatelier ondersteunt studenten bij opdrachten. SozioSPH, 107, 38-39.
 • 2012 Schell-Kiehl, I. (2012). Die Rolle der Lehrenden bei der Entwicklung innovativer Lern-/Lehrprozesse in den Niederlanden Ergebnisse eines Surveys am Beispiel der Fachhochschule Saxion. HSW Hochschulforschung, 6, 167-173.
 • 2012 Schell-Kiehl, I., Holsbrink-Engels, G.A., & Gülker-Alsmeier, G. (2012). Lebensphase Jugend im ländlichen Raum. Sozialmagazin, 37(11), 37-43.
 • 2011 Schell-Kiehl, I., & Gellevij, M. (2011). De betekenis van docenten voor innovatie. Onderwijsinnovatie, 36-39.
 • 2010 Schell-Kiehl, I., & Siemer, L. (2010). Erfassen der Kompetenzentwicklung von Studierenden der Sozialpädagogik – Erfahrungen an der euregionalen Schnittstelle Niederlande/Deutschland. Der pädagogische Blick. Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis in pädagogischen Berufen, 18(4), 196-211.
 • 2007 Schell-Kiehl, I. (2007). Mentoring: Lernen aus Erfahrung? Biographisches Lernen im Kontext gesellschaftlicher Transformationsprozesse. Bielefeld: wbv.
 • 2007 Schell-Kiehl, I. (2007). Mentoring: Lernen aus Erfahrung? Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung zu biographischen Lernprozessen. In G. Wiesner, Chr. Zeuner & H.J. Forneck, (Eds.), Empirische Forschung und Theoriebildung in der Erwachsenenbildung (pp. 157-169). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
 • 2006 Schell-Kiehl, I. (2006). Mentoringprozesse in biographischer Perspektive. Ergebnisse qualitativer Interviews mit Mentorinnen. In A. Schlüter (Ed.), Bildungs- und Karrierewege von Frauen (pp. 128-141). Opladen: Barbara Burdrich.
 • 2005 Schell-Kiehl, I. (2005). Zeit für Mentoring?! Zum Umgang mit Zeit in weiblichen Karrierebiographien am Beispiel von qualitativen Interviews mit Mentorinnen. In A. Schlüter (Ed.), “In der Zeit sein …” Beiträge zur Biographieforschung in der Erwachsenenbildung (pp. 123-146). Bielefeld: wbv.