Duurzame bruggen bouwen

Samenwerking tussen lokale migrantenorganisaties en formele instellingen
PublicatiesGepubliceerd op: 12-04-19
Burgers met een migratie- of vluchtachtergrond kampen relatief vaak met allerlei problemen zoals onderwijsachterstanden, armoede, werkloosheid en psychosociale klachten. Toch zoeken ze minder vaak professionele hulp. Samenwerking tussen formele instellingen en migrantenorganisaties kan de drempel verlagen.

KIS onderzocht hoe samenwerkingsverbanden tussen vluchtelingen- en migrantenzelforganisaties en lokale (formele) instellingen duurzaam bijdragen aan het verbeteren van de positie van maatschappelijk kwetsbare burgers met een migratieachtergrond.

Samen kunnen formele instellingen en migrantenorganisaties aansluiten bij de leefwereld van burgers met een migratieachtergrond. Hoe kunnen ze deze aansluiting het beste maken? En hoe kan de brug- en ondersteuningsfunctie van migrantenorganisaties structureel een plaats krijgen binnen de lokale infrastructuur? In dit rapport brengen we het in kaart. Ook geven we een aantal voorwaarden waaraan een duurzame samenwerking tussen informele en formele organisaties moet voldoen.

Handreiking

Naast het rapport hebben we de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek samengevat voor gemeenten, instellingen en migrantenorganisaties in een praktische handreiking.

ISBN 978-90-5830-928-0
27 pag
2019

Download via KIS

In samenwerking met

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: