Diversiteit in vaderschap

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-05

Diversiteit in vaderschap
Bestellen: Van Gorcum

I: www.vangorcum.nl
2005ISBN 90-232-4107- X

338 pag. € 29,50


Naar het persbericht
Chinese, Creools-Surinaamse en Marokkaanse vaders in NederlandDit boek laat zien hoe Chinese, Creools-Surinaamse en Marokkaanse vaders denken over vaderschap en wat zij daar in de praktijk aan doen.


Voor Marokkaanse vaders blijkt de rol van hoofdkostwinner het meest vanzelfsprekend. Zij dragen minder bij aan gezinstaken dan de Chinese en Creoolse (inwonende) vaders. Als opvoeders staan de Creoolse vaders het dichtst bij hun kinderen – als zij betrokken zijn. De betrokkenheid van Chinese en Marokkaanse vaders uit zich meer in hun optreden als moreel leidsman van het gezin. Binnen de drie etnische groepen is de diversiteit in vaderschapsrollen echter vaak even groot als tussen de groepen. De hoger opgeleiden en de vaders van de jongere generatie stellen zich doorgaans actiever en opener op.

Met Nederlandse vaders hebben de allochtone vaders gemeen dat zij graag meer tijd en aandacht aan hun kinderen besteden dan zij nu doen. Wat hen belemmert loopt daarbij uiteen: de Chinezen speelt vooral de hoge werkdruk parten, bij de Creolen en Marokkanen is het de cultuur van mannelijkheid en de neiging van vrouwen om de regie te behouden. Niettemin raken ook allochtone vaders nauwer betrokken bij de opvoeding van de kinderen en hun behoefte aan opvoedingsondersteuning neemt daarbij toe.http://www.vangorcum.nl, actueel/persberichten/2005/nieuwe_generatie_migrantenvaders__minder_patriarch__meer_kameraad


Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Delen dit artikel op: