Diversiteit in vaderschap

Chinese, Creools-Surinaamse en Marokkaanse vaders in Nederland
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-05

Dit boek laat zien hoe Chinese, Creools-Surinaamse en Marokkaanse vaders denken over vaderschap en wat zij daar in de praktijk aan doen.
Voor Marokkaanse vaders blijkt de rol van hoofdkostwinner het meest vanzelfsprekend. Zij dragen minder bij aan gezinstaken dan de Chinese en Creoolse (inwonende) vaders. Als opvoeders staan de Creoolse vaders het dichtst bij hun kinderen – als zij betrokken zijn. De betrokkenheid van Chinese en Marokkaanse vaders uit zich meer in hun optreden als moreel leidsman van het gezin. Binnen de drie etnische groepen is de diversiteit in vaderschapsrollen echter vaak even groot als tussen de groepen. De hoger opgeleiden en de vaders van de jongere generatie stellen zich doorgaans actiever en opener op.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: