Divers bereik: jeugdhulp naar migratieachtergrond in Amsterdam

PublicatiesGepubliceerd op: 12-06-18
Het gebruik van jeugdhulp verschilt sterk tussen etnisch-culturele groepen. Zo lijken Turks- en Marokkaans-Nederlandse jeugdigen minder dan gemiddeld gebruik te maken van jeugdhulp. Dat terwijl er binnen deze groepen juist veel factoren voorkomen die een hoog gebruik van jeugdhulp voorspellen, zoals een laag opleidingsniveau of het gebruik van verslavende middelen. Voor de gemeente Amsterdam vergeleken wij het jeugdhulpgebruik (waaronder het gebruik van Ouder- en Kindteams) van verschillende etnisch-culturele groepen in Amsterdam. Het onderzoek betreft het jaar 2016.

We zagen dat Turks- en Marokkaans-Nederlandse jeugdigen inderdaad minder dan verwacht in beeld zijn bij jeugdzorg. Dit onderzoek is vernieuwend omdat het onderscheid maakt naar jeugdigen die wel en niet in een bijstandsgezin opgroeien. Het valt op dat het gebruik van jeugdhulp onder jeugdigen met een Turkse en Marokkaanse achtergrond die in een bijstandsgezin opgroeien, veel lager ligt dan het gemiddelde gebruik van jeugdhulp door jeugdigen in een bijstandsgezin. We maakten ook onderscheid naar jeugdigen met een eerste, tweede en derde generatie migratieachtergrond, en zagen dat het gebruik van jeugdzorg over het algemeen afneemt met de generaties.

In dit rapport vergelijken we de Amsterdamse cijfers over jeugdhulpgebruik steeds met de cijfers uit Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Voor Amsterdam is bovendien specifiek ingezoomd op de 22 werkgebieden van de Ouder- en Kindteams.

Thema's

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: