De waarde van werk

Samenwerking sociale werkvoorziening en zorg - Wmo Essay 17
PublicatiesGepubliceerd op: 26-05-14
Gemeenten zijn met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor zowel de Participatiewet als voor delen van de AWBZ. Met de invoering van de Participatiewet raken SW-bedrijven een deel van hun doelgroep kwijt en zullen ze minder vaak mensen op een interne werkplek in dienst kunnen nemen. Tegelijkertijd komt met de overgang AWBZ naar de Wmo de (arbeidsmatige)dagbesteding naar de gemeenten. De mensen uit de dagbesteding zouden juist voor een SW-bedrijf kunnen werken in een beschutte werkomgeving.

Met de nieuwe wetgeving is meer samenwerking tussen SW-bedrijven en zorgorganisaties mogelijk. Aan de hand van drie casussen laten we zien welke vormen van samenwerking nu al voorkomen. Ook gaan we in dit essay in op de vraag hoe gemeenten actief bij kunnen dragen aan het aan werk helpen van mensen die niet het minimumloon kunnen verdienen.

Thema's

  • Inburgering nieuwkomers

    Het Verwey-Jonker Instituut houdt zich sinds haar oprichting bezig met het vraagstuk van integratie van nieuwkomers in de samenleving. Met ons onderzoek ondersteunen we opdrachtgevers die ervoor willen zorgen dat nieuwkomers hun potentieel kunnen benutten.

Deel deze publicatie op: