De rol van etniciteit, cultuur en religie in de pleegzorg

Een verkenning
PublicatiesGepubliceerd op: 16-10-15
Welke rol speelt religie en etnisch-culturele achtergrond bij het werven en certificeren van pleegouders, de matching tussen pleegkind en pleegouders en de plaatsing in het pleeggezin? Kennisplatform Inclusief Samenleven verrichte naar aanleiding van een binnengekomen vraag verkennend onderzoek onder zestien pleegzorginstellingen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de helft van de pleegzorginstellingen een tekort aan pleegouders met een specifieke etnisch-culturele of religieuze achtergrond ervaart. Ongeveer de helft hanteert geen gerichte werving. Toch hebben alle instellingen wel voorkeur voor plaatsing van het kind bij een gelijkgestemd gezin. Ook blijkt gerichte werving wel vruchten af te werpen.

In totaal zijn er 16.065 pleeggezinnen die de zorg en opvang van 21.606 pleegkinderen op zich nemen. Een derde van de pleegkinderen is van niet-Nederlandse afkomst. Kinderen met een Surinaamse en Antilliaanse achtergrond zijn oververtegenwoordigd, terwijl kinderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond ondervertegenwoordigd zijn binnen de Nederlandse pleegzorg.

Thema's

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

 • Jeugd en opvoeding

  Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: