De opkomst van sociale wijkteams

Verwachtingen over rendement
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-14
De verantwoordelijkheid voor coherent sociaal beleid komt steeds meer bij gemeenten te liggen. Er zijn hoge verwachtingen van een buurtgericht aanbod van hulp en ondersteuning. De buurt biedt de juiste schaalgrootte om dienstverlening beter af te stemmen en te verbinden, om de burger meer te betrekken en om de vraag naar ‘duurdere’ voorzieningen te voorkomen.

Onder verschillende noemers als sociale wijkteams of buurtteams wordt hiermee in gemeenten geëxperimenteerd. We kijken in deze verkenning naar de verschillende mechanismen die het werk van een buurtteam goedkoper of juist duurder maken in vergelijking met een ‘klassieke’ aanpak. We sluiten af met de mogelijkheden voor gemeenten om met behulp van buurtteams zowel de kwaliteit van de ondersteuning op peil te hebben als te sturen op rendement.

 

Thema's

Deel deze publicatie op: