De opkomst van sociale wijkteams

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 01-01-14

De opkomst van sociale wijkteams

Volledige tekst (pdf)

2013

ISBN 978-90-5830-612-8
28 pag. € 5,00

Wmo kennisbank

Verwachtingen over rendement

De verantwoordelijkheid voor coherent sociaal beleid komt steeds meer bij gemeenten te liggen. Er zijn hoge verwachtingen van een buurtgericht aanbod van hulp en ondersteuning. De buurt biedt de juiste schaalgrootte om dienstverlening beter af te stemmen en te verbinden, om de burger meer te betrekken en om de vraag naar ‘duurdere’ voorzieningen te voorkomen. Onder verschillende noemers als sociale wijkteams of buurtteams wordt hiermee in gemeenten geëxperimenteerd. We kijken in deze verkenning naar de verschillende mechanismen die het werk van een buurtteam goedkoper of juist duurder maken in vergelijking met een ‘klassieke’ aanpak. We sluiten af met de mogelijkheden voor gemeenten om met behulp van buurtteams zowel de kwaliteit van de ondersteuning op peil te hebben als te sturen op rendement.

wmo_kennisbank/alle_publicaties_wmo_kennisbank

Thema's