De mogelijkheden van maatwerk

Eindrapportage Actieonderzoek Sociaal Domein Lelystad
PublicatiesGepubliceerd op: 23-11-21
Eenvoudig maatwerk kan bijdragen aan betere en betaalbaardere ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Dat is het uitgangspunt van het actieonderzoek ‘De Mogelijkheden van Maatwerk’, dat het Verwey-Jonker Instituut uitvoerde in opdracht van de gemeenteraad van Lelystad. De afgelopen anderhalf jaar onderzochten wij de mogelijkheden van eenvoudig maatwerk bij 15 gezinnen.

Actieonderzoek betekent onderzoek dat direct bijdraagt aan de werkpraktijk. Naast een casusonderzoek zijn er Change Labs georganiseerd, waarin een onderzoeker meedenkt in actuele casussen en kansen en belemmeringen van maatwerk vastlegde.

Uit het onderzoek blijkt dat er nog (deels onbenutte) mogelijkheden van maatwerk zijn in de gemeente Lelystad. Hiervoor moet kennis over wetgeving meer toegankelijk worden gemaakt voor de teams en is een maatwerkbudget nodig, om snel te kunnen handelen als professional. Bovendien is het van belang dat professionals vertrouwd worden op hun inschattingen, zodat eenvoudig maatwerk niet leidt tot eindeloze onderhandelingen en procedures. Ook zou het helpen als professionals in de toegang de ruimte krijgen om zelf te handelen, maatwerkmethoden structureel toegepast worden en dat er gebruikgemaakt wordt van het Landelijk Loket Maatwerk. Aan de gemeenteraad is aangeraden om bij nieuwe beleidskeuzes altijd kritisch te bespreken wat de mogelijke impact is op maatwerk.

Thema's

  • Sociaal Domein

    We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  • Armoede en schulden

    Armoede en schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Binnen dit thema doen we onderzoek naar armoede en schulden vanuit verschillende perspectieven, om te komen tot duurzame oplossingen. Lees hier de verschillende publicaties en artikelen binnen dit thema.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: