De arbeidsmarktpositie van werkenden met een migratieachtergrond

Wat is er tot nu toe bekend? Literatuurstudie waaruit veertien verschillen tussen werkenden met en zonder migratieachtergrond en vier bijbehorende verklaringen voor deze verschillen zijn gedestilleerd
PublicatiesGepubliceerd op: 01-02-23
In deze factsheet heeft KIS in beeld gebracht wat er tot nu toe bekend is vanuit bestaand onderzoek over de arbeidsmarktpositie van werkenden met een migratieachtergrond.

Uit ander wetenschappelijk onderzoek hebben wij in totaal 14 verschillen kunnen destilleren tussen werkenden met en zonder migratieachtergrond. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, ontwikkelmogelijkheden en uitstroom. Daarbij hebben wij vier bijbehorende verklaringen voor deze verschillen kunnen halen vanuit bestaand onderzoek, zoals onder andere institutioneel racisme en (de afwezigheid van) diversiteitbeleid.

ISBN 978-94-6409-207-3
13 pag.
2022

Download via www.kis.nl

Met medewerking van

  • Sandrine Umuhire
  • Hanneke Felten

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

  • Diversiteit

    Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: