Dansen doe je met z’n vieren

Hoe maak je ondersteuning van jongeren beter!
PublicatiesGepubliceerd op: 08-11-23
Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht samen met Hogeschool Inholland en PerMens op vijf plekken in Amsterdam hoe professionals in de wijk, online en op school (hulp)vragen van jongeren in een vroegstadium kunnen herkennen en hoe zij kunnen samenwerken met professionals in de opvoedondersteuning en jeugdhulp, zoals Ouder- en Kindteams of meer specialistische hulpverleners.

Juist op deze plekken kan goed ondersteuning worden geboden aan jongeren bij allerlei vragen die opkomen in hun dagelijks leven. De professionals werken als jongeren- of straathoekwerker, in het MBO of HBO. We hebben tijdens dit onderzoek gezien dat professionals in de onderzochte praktijken goed zijn in het aansluiten op jongeren. Ze doen als het ware een pedagogische dans met jongeren, waarbij ze hen zoveel mogelijk ‘in the lead’ laten, maar soms ook een andere kant op bewegen wanneer dat nodig is, terwijl ze wel in ‘close contact’ met jongeren blijven. Ze kunnen deze pedagogische dans echter niet uitvoeren zonder vertrouwen en steun van managers en teamleiders binnen hun eigen organisatie, en zonder passende opdrachten en faciliterende kaders van beleidsmakers. Het swingt pas echt, als ook deze twee partijen bij de pedagogische dans tussen jongeren en professionals betrokken zijn. Met andere woorden: dansen doe je met zijn vieren. Dit is dan ook de titel van de publicatie; en tegelijk een oproep die we ook in postervorm verspreiden. Het onderzoek is uitgevoerd met financiering van ZonMw binnen KeTJAA (Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam Amstelland).

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  • Jeugd en opvoeding

    Binnen de onderzoeksgroep jeugd staat de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren hoog op de agenda. We onderzoeken kansen en belemmeringen daarbij, met veel aandacht voor de rol van opvoeders, moeders én vaders.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: