Cultuursensitief zorgaanbod

Exclusief of inclusief?
PublicatiesGepubliceerd op: 11-10-20
De GGz, ouderenzorg en jeugdzorg sluiten nog niet altijd voldoende aan op de behoeften van bepaalde groepen mensen met een migratieachtergrond. Als antwoord op het tekort aan passend aanbod, ontstaan er nieuwe organisaties voor cultuurspecifieke zorg die zich voornamelijk op cliënten met een migratieachtergrond richten. KIS onderzocht op welke manier deze ontwikkeling kan bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de zorg in zijn geheel.

De kennisuitwisseling tussen generieke en cultuurspecifieke voorzieningen blijkt nu nog zeer beperkt te zijn. De zorg zou kunnen profiteren als de wederzijdse bereidheid om expertise te delen zou groeien. Hiervoor is het nodig dat de behoeften van cliënten duidelijker naar voren worden gebracht, dat het gevoel van urgentie groeit en overheid, zorgverzekeraars en landelijke koepels de noodzaak onderschrijven om dit proces te ondersteunen.

ISBN 978-94-6409-012-3
29 pag
2020

Download via KIS

Thema's

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: