Communities that Care in de praktijk

Beschrijving van vijf pilotprojecten
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-07
Communities that Care (CtC) is een van oorsprong Amerikaanse aanpak voor de ontwikkeling van systematisch preventief jeugdbeleid. CtC richt zich op het voorkomen van probleemgedrag bij kinderen en jongeren van nul tot achttien jaar. Aan de aanpak ligt een analyse ten grondslag van risico- en beschermende factoren die hierbij een rol spelen. Eind 1998 werd CtC in Nederland geïntroduceerd. Het Nederlands Jeugdinstituut (voorheen NIZW) heeft het Amerikaanse programma toepasbaar gemaakt voor de Nederlandse situatie. Sinds 1999 kent Nederland drie CtC-pilots: Amsterdam-Noord, Rotterdam Oude Noorden en Zwolle-Zuid. Twee jaar later kwamen Almere-Buiten en Leeuwarden-HASW.

Inmiddels is ook in Zuid-Holland een aantal gemeenten met CtC aan de slag gegaan. Het Verwey-Jonker Instituut heeft op verzoek van de ministeries van VWS en Justitie een proces- en effectevaluatie uitgevoerd naar CtC in vijf gemeenten. In het apart uitgegeven boek Opgroeien in veilge wijken. Communities that Care als instrument voor lokaal preventief jeugdbeleid zijn de bevindingen uitgebreid beschreven. Ook zijn conclusies getrokken over de bruikbaarheid van de aanpak voor de lange termijn. Communities that Care in de praktijk bevat de locatiespecifieke beschrijvingen van Communities that Care in vijf steden of (deel)gemeenten. Deze uitgave biedt inzicht in de verschillende manieren waarop Communities that Care in de praktijk gestalte krijgt.

Zie ook www.ctcholland.nl en de publicatie Opgroeien in Veilige Wijken

Onderzoekers

Thema's

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

Deel deze publicatie op: