Coach je kind, theoretische onderbouwing

Methodiekhandleiding deel 2
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
Coach je kind is een programma voor opvoedingsondersteuning aan huis. Het is vooral gericht op (laaggeschoolde) vaders en moeders met een Marokkaanse en Turkse achtergrond die opvoedonzekerheid of -onmacht ervaren, gerelateerd aan hun positie als migrant.

Met financiële ondersteuning van de gemeente Amsterdam en ZonMw hebben onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut samen met de ontwikkelaars gezorgd voor de theoretische onderbouwing van de methodiek. Deze publicatie is daarvan het eindproduct. In een parallel project, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, is een praktische handleiding van Coach je kind gemaakt (Aarts, W., Marinissen, H., Mahdi el Yakoubi, E., Salama, E. & Stevens, G. (2013). Coach je kind, methodiekbeschrijving. Methodiekhandleiding deel 1. Amsterdam: Stichting Interculturele Participatie en Integratie).

Wat is de Kenniswerkplaats Tienplus?

Veel migrantenouders met tieners ervaren een afstand tot opvoedvoorzieningen in Amsterdam. Kenniswerkplaats Tienplus is een samenwerkingsverband tussen kennis, beleid en instellingen dat het bereik, de kwaliteit en toegankelijkheid van voorzieningen wil verbeteren. Partners zijn de gemeente Amsterdam (DMO), Vrije Universiteit, Hogeschool Inholland, SO&T Kwaliteit in opvoeden, Academische Werkplaats Publieke gezondheid GGD-AMC en het Verwey-Jonker Instituut (penvoerder). De Kenniswerkplaats wordt gefinancierd door ZonMw en de gemeente Amsterdam.

In samenwerking met

Esmae Mahdi el Yakoubi

Esma Salama

Thema's

Deel deze publicatie op: