Cliënt-, professional- en alliantiefactoren: hun relatie met het effect van zorg voor jeugd

Verkenning van kennis en kennishiaten voor het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector
PublicatiesGepubliceerd op: 01-01-13
In het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector (2012-2019) is veel aandacht voor factoren die naast de toegepaste interventie invloed hebben op het resultaat van ondersteuning of hulp in de jeugdsector. In het bijzonder gaat het om factoren die betrekking hebben op ouders en jeugdigen, op beroepskrachten en op de kwaliteit van hun samenwerkingsrelatie (alliantie).

In opdracht van ZonMw brachten onderzoekers de beschikbare wetenschappelijke kennis over de genoemde factoren in kaart. Hierbij stonden vier domeinen binnen de zorg voor jeugd centraal: het preventieve veld van opvoedsteun, de jeugdgezondheidszorg, de jeugd-ggz en de geïndiceerde jeugdzorg. Daarnaast is aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen binnen het beroepsveld, zoals de komst van de generalist.

De verkenning is opgesteld door een consortium van vier samenwerkende partijen: het Verwey-Jonker Instituut, de Kenniswerkplaats Tienplus (Amsterdam), het Kennisnetwerk Zorg voor Jeugd Rotterdam-Rijnmond en het lectoraat Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd/Kenniscentrum HAN Sociaal van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Onderzoekers

Thema's

  • Gezondheid en zorg

    Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  • Jeugdhulp

    De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

    Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: