Centraal op het middenveld?

PublicatiesGepubliceerd op: 19-11-14

Centraal op het middenveld?


De publicatie kan besteld worden via de website www.wmotogo.nl.

Volledige tekst

2014

ISBN 978-90-5830-653-1
45 pag.

De mogelijkheden van sport voor gemeentelijke sociale opgaven

De decentralisaties op de terreinen zorg, jeugd en participatie geven gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden, maar kunnen ook mogelijkheden bieden om het sociaal beleid een nieuwe invulling te geven. Bijvoorbeeld door te verkennen of sportverenigingen en de ongeorganiseerde sport een grotere rol kunnen spelen bij de invoering van dit beleid. Sport heeft immers een duidelijke plek in de Nederlandse samenleving. Ruim de helft van de Nederlandse bevolking sport minimaal veertig keer per jaar en 30 procent van de de bevolking is lid van een sportvereniging. Sport zou een middel kunnen zijn om maatschappelijke beleidsdoelstellingen te bereiken door onder andere mensen die hulp krijgen van opvanginstellingen, jeugdorganisaties of eerstelijns gezondheidszorg te laten bewegen bij een sportvereniging. Hun zelfredzaamheid en gezondheid wordt zodoende verbeterd.Tegelijkertijd moet men ook waakzaam zijn voor mogelijke negatieve neveneffecten, waar een te grote druk op de vrijwilligers van sportverenigingen een voorbeeld van is. Dit essay biedt beleidsmakers, beleidsmedewerkers en sociale professionals een overzicht van de maatschappelijke mogelijkheden van sport.

http://wmotogo.nl/799/vier-tips-om-sport-in-te-zetten-bij-maatschappelijke-vraagstukken/

Thema's

Deel deze publicatie op: