Medewerkers

Dr. Niels Hermens

Functie: Senior onderzoeker
E-mail: nhermens@verwey-jonker.nl
Onderzoeksgroep: Sociale vitaliteit en veiligheid

Onderzoeksthema's: Sport

Dr. Niels Hermens is sinds november 2018 als senior onderzoeker werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut, binnen de onderzoeksgroep sociale vitaliteit en veiligheid. Zijn onderzoek richt zich vooral op de maatschappelijke rol van sport, het verkleinen van gezondheidsachterstanden, en intersectorale samenwerking in de uitvoering van het sociaal beleid. Hij heeft ruime ervaring met kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Na het afronden van de master Sociologie aan de Universiteit van Tilburg in 2008 was Niels al tot begin 2017 als junior onderzoeker en onderzoeker verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut. Tussen begin 2017 en eind 2018 werkte hij als universitair docent bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Samen met collega’s van de leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij van de Wageningen Universiteit ontving Niels in 2013 een beurs voor een vierjarig onderzoek naar de betekenis van sport voor sociaal kwetsbare jeugd. Binnen de kaders van dit onderzoek promoveerde hij eind 2018 op het thema intersectorale samenwerking tussen jeugdhulporganisaties en sportverenigingen.

Publicaties

Extra publicaties

 • 2019 Hermens, N., Verkooijen, K.T & Koelen, M.A. (2019). Associations between Partnership Characteristics and Perceived Success in Dutch Sports-for-Health Partnerships. Sport Management Review. doi:10.1016/j.smr.2018.06.008
 • 2018 Hermens, N. (2018). Intersectoral action for positive youth development through sport. A mixed method study on collaboration between youth-care organisations and community sports clubs. Dissertation.
 • 2017 Hermens, N., Super, S., Verkooijen, K.T & Koelen, M.A. (2017). A Systematic Review of Life Skill Development Through Sports Programs Serving Socially Vulnerable Youth, Research Quarterly for Exercise and Sport, 88(4), 408-424. doi: 10.1080/02701367.2017.1355527.
 • 2017 Hermens, N., De Langen, L., Verkooijen, K.T, & Koelen, M.A. (2017). Co-ordinated action between youth-care and sports: facilitators and barriers. Health and Social Care in the Community, 25(4), 1318–1327. doi: 10.1111/hsc.12431.
 • 2017 Hermens, N., Super, S. & Verkooijen, K.T. (2017). Onderzoek jeugd, zorg en sport. Wageningen: Wageningen University & Research.
 • 2016 Hermens, N., Super, S., Verkooijen, K. & Koelen, M. (2015). Intersectoral Action to Enhance the Social Inclusion of Socially Vulnerable Youth through Sport: An Exploration of the Elements of Successful Partnerships between Youth Work Organisations and Local Sports Clubs. Social Inclusion, 3(3): 98-107.
 • 2015 Hermens, N. & De Kort, I. (2015). Playing for Success: Naschools aanbod in een topsportomgeving. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 24(4), 75–79. doi: 10.18352/jsi.469/
 • 2015 Hermens, N., Super. & Gilsing, R. (2015). Jeugdzorg en sport. In: Theeboom, M., Haudenhuyse, R., & Vertonghen, J. Sport en sociale innovatie. VUBPRESS
 • 2014 Super, S., Hermens, N., Verkooijen, K. & Koelen, M. (2014). Enhancing life prospects of socially vulnerable youth through sport participation: a mixed method study. BMC Public Health, 14: 703.
 • 2013 Hermens, N., Jansma, A. & Marissing, E. van (2013). Het is tijd om sportinclusief te denken. Wmo magazine.
 • 2013 Boonstra, N. & Hermens, N. (2013). Hoezo niet werkzaam. Sociale vraagstukken.nl
 • 2012 Boonstra, N. & Hermens, N. (2012). Sport als medicijn. In: Uitermark, J., Gielen, A.J. & Ham, M. (red.) Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk van sociale interventies. Amsterdam: Van Gennep
 • 2011 Boonstra, N., Hermens, N. & Wonderen, R. van. (2011). Sport als vliegwiel van de wijk. In: Heuvel, M. van den, Hoekman, R. & Poel, H. van der (red.). Sport in de stad. Over de maatschappelijke, ruimtelijke en economische rol van sport in de stedelijke context.
 • 2009 Boonstra, N. en N. Hermens (2009). Niet welkom op het plein. Veilige speelpleinen sluiten ook groepen uit. In. Omstreden ruimte. Over de organisatie van spontaniteit en veiligheid. Boutellier, H., Boonstra, N. en M. Ham (red). Van Gennep, Amsterdam.