Campagne op maat over actieve donorregistratie

Een verkenning naar het effectief bereiken van en communiceren met burgers met een migratieachtergrond
PublicatiesGepubliceerd op: 31-01-20
Onder mensen met een Nederlandse achtergrond heeft ruim 47 procent zich geregistreerd in het Donorregister. Onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is dit echter slechts 21 procent. Deze lage registratiegraad was voor het Ministerie van VWS aanleiding voor nader onderzoek. Het ministerie gaf het Verwey-Jonker Instituut de opdracht om een verkennend onderzoek te doen naar de strategieën, kanalen en middelen die ingezet kunnen worden om Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond effectief te bereiken.

Onderzocht is hoe voorlichting over donorregistratie goed kan aansluiten bij hun belevingswereld. Dit onderzochten we voor Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Carabische, Syrische en Irakese achtergrond. We concluderen dat actieve participatie van sleutelpersonen en zelforganisaties kan bijdragen aan voorlichting op maat. Zij kunnen zorgen voor informatie in de eigen taal, rekening houdend met culturele en religieuze gevoeligheden. In dit rapport geven we aanbevelingen over hoe deze sleutelpersonen en zelforganisaties via eigen kanalen voorlichting kunnen geven en bijeenkomsten kunnen organiseren.

Thema's

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

 • Diversiteit

  Diversiteit wordt verschillend ervaren. Voor de een de vanzelfsprekende werkelijkheid van de stad - waar iedereen evenveel rechten heeft - voor de ander een gevoel van verlies als hun woonbuurt in kleur, taal en samenhang verandert.

  Meer over dit thema
 • Jeugdhulp

  De jeugd is onze toekomst! Daarom vinden wij het belangrijk om jeugdigen, opvoeders en professionals in de jeugdhulp - met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek - te ondersteunen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: