Buddy netwerk

Berekening maatschappelijk rendement
PublicatiesGepubliceerd op: 19-11-14

De buddy’s van het Buddy Netwerk bezoeken wekelijks gedurende vier uur eenzame en/of dementerende ouderen, maar ook chronisch/levensbedreigend zieke personen. Een goed gesprek, maar ook samen boodschappen doen of meegaan naar een doktersafspraak behoort tot de vormen van ondersteuning die de vrijwilligers bieden. Het Verwey-Jonker Instituut en Ecorys onderzochten gezamenlijk het maatschappelijk rendement van deze Buddy Zorg.

Thema's

 • (Arbeids)participatie

  Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

 • Gezondheid en zorg

  Lees hier meer over onze onderzoeken rondom gezondheid, zorg en sport.

  Meer over dit thema
 • Sociaal domein

  We hebben ruime ervaring in onderzoek naar de wijze waarop gemeenten ondersteuning organiseren, en naar de opbrengsten, knelpunten en effecten van verschillende werkwijzen.

  Meer over dit thema
Deel deze publicatie op: