Buddy netwerk

Publicatie overzichtGepubliceerd op: 19-11-14

Buddy netwerk

Ahmed Hamdi 
Freek de Meere
Jenny Verheijen (Ecorys)

Volledige tekst

2014

34 pag.

Berekening maatschappelijk rendement

De buddy’s van het Buddy Netwerk bezoeken wekelijks gedurende vier uur eenzame en/of dementerende ouderen, maar ook chronisch/levensbedreigend zieke personen. Een goed gesprek, maar ook samen boodschappen doen of meegaan naar een doktersafspraak behoort tot de vormen van ondersteuning die de vrijwilligers bieden. Het Verwey-Jonker Instituut en Ecorys onderzochten gezamenlijk het maatschappelijk rendement van deze Buddy Zorg.

Thema's

  • (Arbeids)participatie

    Door werk kunnen mensen beter participeren in de maatschappij en ervaren ze meer zelfrespect. Met ons onderzoek willen wij arbeidsparticipatie verbeteren en verduurzamen.

    Meer over dit thema